Akce pro posluchače MTU3V


23. ročník

Návštěva divadla 13. 4. 2023

Den po slavnostním ukončení 23. ročníku Moravskotřebovské univerzity navštívilo 50 posluchačů naše oblíbené Moravské divadlo v Olomouci. Byť nám počasí nepřálo a provázel nás déšť, nic to neubralo účastníkům na dobré náladě. Tentokrát jsme zhlédli premiéru činohry Ryba ve čtyřech, lehce humorné představení, které nás všechny pobavilo. A cestou domů jsme už plánovali, kam příště za kulturou. Ing. Stanislav Zemánek 

Školení řidičů seniorů

Rok s rokem se sešel a Moravskotřebovská univerzita třetího věku zase po roce zorganizovala 4. 4. 2023 školení řidičů seniorů, tj. nás pokročilých řidičů. Školení opět provedl Ing. Petr Václavík, vedoucí odboru dopravy městského úřadu. Velice příjemnou formou nás seznámil s důležitými změnami a novými ustanoveními, které se za uplynulý rok v příslušných zákonech a vyhláškách, kterými se řídí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, upravily, změnily, doplnily a především nám je řádně vysvětlil. Jako důležité vidím, že nám tyto změny uvedl na konkrétních příkladech nejen z okolí, ale i z města, a zdůraznil, co na nás může při jízdě číhat a čeho si musíme především všímat.

Taky zopakoval, co všechno si musíme hlídat než vyjedeme na silnici - platnost řidičského oprávnění, pro nás pokročilé pravidelné lékařské prohlídky, vybavení vozidla...
Sešlo se nás téměř padesát, a to nejen posluchačů univerzity, ale i z řad ostatní veřejnosti. Veliké poděkování patří jednak Ing. Václavíkovi, že nám věnoval jedno odpoledne, ale i vedení města, že jsme toto školení mohli pořádat v zasedací místnosti městského úřadu.
V závěr se rozproudila rušná diskuze, Ing. Václavík nestačil odpovídat na dotazy. Popřáli jsme si navzájem jen samé příjemné chvíle za volantem, hodně ujetých km bez nehod, bez placení pokut a za rok nashledanou.
Ing. Marie Moravcová

22. ročník

Návštěva divadla

Uvolnění po koronavirovém období v únoru 2022 se posluchači MTU3V rozhodli oslavit. K tomu využili nabídku divadla v Olomouci na muzikál Noc na Karlštejně (Karel Svoboda, Ladislav Štaidl, Zdeněk Podskalský). Divadelní představení se setkalo s nadšeným ohlasem. Vzhledem k tomu, že se konalo  8. března, byla slavnostní nálada účastníků poznamenána i svátkem Mezinárodního dne žen. To vše bylo umocněno procházkou historickým jádrem Olomouce i odpovídajícím občerstvením. Stručné zhodnocení všech účastníků: BYLO TO SUPER, PŘÍŠTĚ JEDEME ZASE!  PaedDr. Marie Blažková

Aktivity Moravskotřebovské univerzity třetího věku v Latinské vinárně

Město Moravská Třebová bezplatně poskytuje pronájem přízemních historických prostor Latinské vinárny na Kostelním náměstí k pořádání dalších aktivit univerzity, jejich hlavní organizátorkou i autorkou níže uvedených textů je Ing. Marie Moravcová.

V rámci 22. ročníku proběhly tyto akce:

17.05.2022 - Závěrečné posezení s hudbou - cca 40 posluchaček a posluchačů si společně zazpívalo s p. Milošem Beyerem při dobrém vínečku. Poslechli si nové povídky našich blogerek Jitky Štanclové a Marie Horálkové - tentokrát v podání Stanislava Zemánka a Jarmily Čujanové.
Nálada byla skvělá, čas rychle utíkal, ani se domů nechtělo...

22.03.2022 - Blogerky - 17 posluchaček se sešlo s blogerkami - Jitkou Štanclovou a Maruškou Horálkovou. Každá přečetla sedm nebo osm článečků a k tomu nám ještě zahrál Miloš Beyer. Bylo to príma odpoledne a ani nám ta zima (bylo zde 14 stupňů) a to, že jsme si mohli uvařit jen 3 kávy (netekla voda), nakonec tak moc nevadila. Trošku jsme se zahřáli vínečkem, poslechli si krásné povídky, zazpívali si. Děvčata pište a znova nám v příštím školním roce svá dílka představíte, moc se na ně těšíme. Děkujeme děvčatům, Milošovi a těšíme se na další setkání. (viz fotogalerie)

29.03.2022 - Školení řidičů amatérů – školení přilákalo do Latinky 36 řidičů amatérů z řad posluchačů univerzity, ale i ostatní veřejnosti. Ing. Petr Václavík seznámil přítomné se změnami a doplňky příslušných zákonů a vyhlášek, kterými se řídí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Zopakoval, co je nutné mít u sebe při řízení vozidla, taky připomněl termíny lékařských prohlídek a jiné důležité zásady pro bezpečný provoz. Přednáška byla doplněna názornou prezentací a mohli jsme se zeptat na všechno, co nám není jasné. Doplnil ji celou řadou příkladů – ať už dobrých nebo i špatných z okolí. Po více než 1,5 hodině jsme odcházeli už ne jako amatéři, ale postoupili jsme o jeden malý stupínek k profesionálům. Určitě budeme pořádat akci i v dalších letech, opakování a doplňování – to je matka moudrosti. (viz fotogalerie)

11.04. - 15.04.2022 - Velikonoční výstavka - letos se jí zúčastnilo o něco méně vystavovatelů, bylo i o trochu méně vystavených exponátů, ale to vůbec nic neubralo na sváteční atmosféře. Děvčata nezklamala a opět představila své krásné, nápadité výrobky: ať už vajíčka nazdobená na mnoho způsobů, tak i krásné dekorativní předměty z papíru, perníčky nápaditě zdobené a letošní novinka – malované kamínky. Krása a nápaditost – děvčata umí. Přišlo o něco méně návštěvníků, mrzí nás, že přišlo málo posluchačů z university. Na druhou stranu přišly jako každoročně děti z MŠ a z družiny ZŠ, pro které jsme měli připravené dárky. Děkujeme děvčatům za to, že pro ně tyto výrobky nechávají – bylo jich zde hodně a poděkovaly nám i zápisem v knize.

Na Velký pátek navštívili kulturní památky našeho města studenti z Pedagogické fakulty z Olomouce – pozvala jsem je do Latinky. Prohlédli si krásnou renesanční síň, zopakovali jsme si společně historii Latinky a taky si prohlédli výstavku.  Měli radost z obou věcí a tak to má být. Mládež musíme nenápadně učit historii i umění ručních prací nás starší generace.

Poděkování patří za vytvořené výrobky, za práci na chystání výstavky i na její dokončení, taky za služby, kterých se děvčata a chlapci zúčastnili. Poděkování za věci pro děti a velké poděkování ještě paní Zezulové – ponechala zbývající krásně nazdobená vajíčka se slovy: "Tak je rozdejte." Tak jsem je rozdala dětem, které na Velký pátek s rodiči navštívili kostel naproti Latince. Takovou nefalšovanou radost, to bych vám přála vidět. Děkuju.

Tak děvčata a chlapci – děkujeme moc a vymýšlejte – za rok opět vystavíme. (viz fotogalerie)

20. ročník

Aktivity Moravskotřebovské univerzity třetího věku v Latinské vinárně

Město Moravská Třebová bezplatně poskytuje pronájem přízemních historických prostor Latinské vinárny na Kostelním náměstí k pořádání dalších aktivit univerzity, jejich hlavní organizátorkou je Ing. Marie Moravcová.

V rámci 20. ročníku proběhly tyto akce:

5. 12. 2019 - 23. 12. 2019 - Vánoční výstavka - svoje vánoční výtvory poskytlo 12 vystavovatelů, o přípravu a průběh výstavy se postaralo 16 dobrovolníků z řad posluchačů univerzity. Výstavu navštívilo 128 návštěvníků, milá byla návštěva dětí z družiny a mateřské školy, které předaly organizátorům namalované přání. Návštěvníci vyjádřili v knize výstavy svůj obdiv a poděkování za krásné vánoční výrobky. (viz fotogalerie)

21. 1. 2020 - Blogerky - 29 posluchaček a posluchačů zaujaly a potěšily svou vtipnou tvorbou blogerky Jitka Štanclová a Marie Horálková. Při poslechu krásných příběhů a úvah čas velmi rychle utíkal, takže se nechtělo ani končit. Příští rok budeme akci rozhodně opakovat. (viz fotogalerie)

4. 2. 2020 - Umíme se chovat při zdravotních problémech? - ze Zdravotnické záchranné služby přišla mezi posluchače Mgr. Ivana Kantůrková se svou kolegyní s praktickou přednáškou o zásadách chování a pomoci člověku v krizové zdravotní situaci. Účastníci dostali základní informace včetně písemných - co dělat, jak se chovat, kam volat..., řadu zákroků si mohli prakticky vyzkoušet. Přítomní obdrželi informace o ČČK, jeho akcích, o kroužku pro děti v DDM a akcích nejbližších - přednáška k cukrovce, umíte správně chodit s hůlkami atd. Přítomní vyjádřili velkou spokojenost s akcí a současně i přání pokračovat v obdobných tématech i v dalším období. (viz fotogalerie)

25. 2. 2020 - Moravská Třebová v grafice - moravskotřebovský tiskař Jan Mauler s Marií Moravcovou přiblížili přítomným tvorbu grafik s motivem Moravské Třebové, seznámili je se základními termíny, zásadami grafické tvorby, zajímavostmi a tvorbou autorů pracujících s tématem Moravské Třebové. Spokojenost posluchačů byla podtržena i obsáhlou ukázkou grafik s motivem Moravské Třebové. Přítomní byli pozváni na výstavy v městském muzeu a v městské knihovně. (viz fotogalerie)

3. 3. 2020 - Jak o sebe pečovat (Moje práce s energiemi) - paní Stejskalová se ve své přednášce dotkla základů alternativní medicíny, celostní medicíny, energií a především se soustředila na objasnění techniky reiky. Poradila jak na běžné bolesti, ukázala praktické ukázky práce s energiemi. Její přednáška zavdala podnět zařadit téma do programu přednášek univerzity s lektorem - bioauditorem, psychoenergetikem a mistrem reiky Václavem Vítem. Paní Stejskalová pozvala přítomné na přednášku p. Víta do Kunčiny. (viz fotogalerie)

Další plánované akce v Latinské vinárně

  • Moravská Třebová jak ji neznáme
  • Velikonoční výstava
  • Závěrečné posezení

vzhledem k opatřením vlády ČR v souvislosti s celosvětovou pandemií coronaviru neproběhly.

19. ročník

16. 4. 2019 - Závěrečné posezení - za hudebního doprovodu M. Beyera zúčastnění strávili příjemné odpoledne, které bylo milým zakončením akcí 19. ročníku. O zajištění pohoštění se postaraly V. Dejdarová, P. Novotná a J. Protivánková. Za uskutečněné akce v Latince v tomto školním roce si velké poděkování zaslouží M. Moravcová, která vše organizačně zajišťovala. (viz fotogalerie)

8. 4. 2019 - 11. 4. 2019 - Velikonoční výstavka 2019 - potěšující byl velký zájem veřejnosti, vč. žáků škol. Výstavu zhlédlo kolem 150 zájemců. Pro děti byly připraveny drobné dárky, které si mohly samy vybrat. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout ukázky prací 21 vystavovatelů.

3. 4. 2019 - Závěr 19. ročníku - předávání osvědčení a hodnocení ročníku. Do 19. ročníku bylo zapsáno 129 posluchačů. Začátek ročníku byl poznamenán úmrtím dlouholetého lektora MTU3V PhDr. Františka Matouška (70 let). V průběhu 19. ročníku došlo k dalším dvěma úmrtím posluchačů - Dobroslava Mlčochová  (86 let) a Stanislav Morbicer (74 let).

26. 3. 2019 - Tvoření z papíru - Vlaďka Dejdarová, Miloslava Ondrejková - ukázka techniky, která je materiálně nenáročná a kterou může zvládnout každý. Přítomní se nejdříve seznámili, jak si z obyčejného papíru připraví materiál vhodný pro zhotovování ozdobných předmětů, potom i konkrétních dekorací. (viz fotogalerie)

12. 3. 2019 - Vzpomínky na dovolenou - ing. Marie Moravcová - posezení nad fotkami a promítání videa z dovolené ve Francii a Itálii, doprovázené osobními zážitky všech přítomných (viz fotogalerie) 

26. 2. 2019 - Posezení s blogerkami - Marie Horálková a Jitka Štanclová potěšily posluchače U3V četbou vlastní tvorby, podělily se o úsměvné zážitky z minulosti i současnosti, vše bylo proloženo pěknými mezilidskými vztahy... (viz fotogalerie)

12. 2. 2019 - Přednáška Kolumbie - posluchači MTU3V měli možnost vyslechnout zajímavý výklad Mgr. Dagmar Zouharové o geografii, obyvatelstvu, o kulturních památkách. Přiblížila jim odlišnosti, jako je např. jiná sociální a ekonomická úroveň. Vše bylo doplněno velkým množstvím fotografií. Zájem posluchačů se projevil v bohaté diskuzi. (viz fotogalerie)

22. 1. 2019 - Tradiční čínská medicína - přednáška lektorky Petry Rédové byla zaměřená na alternativní léčbu, která se zaměřuje na příčinu nemocí a potíží, učí rozpoznávat signály našeho těla a jak na ně reagovat, využívá neinvazivní metody - masáže, akupunkturu, bylinky. (viz fotogalerie)

8. 1. 2019 - Vzpomínky na všesokolský slet - paní J. Čujanová a M. Horálková vyprávěly o přípravě, o účasti na okresním a krajském cvičení, které vyvrcholilo celorepublikovou akcí v Praze. Vzpomínky rozšířily i na minulé slety a spartakiády. (viz fotogalerie)

ikona souboruVzpomínka na slet 1
ikona souboruVzpomínka na slet 2
ikona souboruOhlédnutí za všesokolským sletem

3. 12. 2018 - 7. 12. 2018 - Vánoční výstava v Latinské škole - zúčastnilo se jí 13 vystavovatelů. Pozitivní byla spolupráce s Domovem pro seniory, jehož klienti zde také představili své pěkné výrobky. Méně příznivý byl zájem veřejnosti, výstavu vidělo pouze 68 návštěvníků. Organizaci zajistilo 16 dobrovolníků (v čele s paní Marií Moravcovou), kteří si zaslouží poděkování za bezproblémový chod celé výstavy. (viz fotogalerie)

18. ročník

28. 3. 2018 - Závěr 18. ročníku spojený s předáváním osvědčení - 18. ročník absolvovalo 123 posluchačů, z toho 114 žen a 9 mužů. Ve věku 80 a více let univerzitu navštěvovalo 7 posluchačů (nejstarší absolventka má 87 roků), ve věku 70 - 79 let bylo 70 posluchačů a ve věku 60 - 69 let 46 posluchačů. (viz fotogalerie, foto F. Matoušek)

20. 3. 2018 - Povídání o Křížovém vrchu, posezení při kytaře - Miloslav Kužílek, Věra Nápravníková - posluchači se dozvěděli informace o historii a současnosti Křížového vrchu, báje, které se k němu vztahují, doplněné o starou píseň o Anně. Účastníci obdrželi knížečku o hřbitově, kterou vydaly Technické služby Moravská Třebová. Program byl pro zpestření proložen známými písněmi. (viz fotogalerie)

5. 3. - 9. 3. 2018 - Velikonoční, jarní výstavka - celý týden mohla veřejnost zhlédnout výstavku zaměřenou na jarní a velikonoční tématiku. 12 vystavovatelů předvedlo své umění. (viz fotogalerie, foto J. Petrová)

21. 2. 2018 - Grafika - Ing. Marie Moravcová, Jan Mauler - povídání o grafice, grafických listech, co je EXL, PF, o technice tvorby z pohledu výtvarníka, z pohledu tiskaře, vč. ukázek této tvorby. Na závěr byli přítomní pozváni na celorepublikové setkání grafiků a přátel EXL, které se koná v rámci 100. výročí založení Spolku sběratelů a přátel exlibris dne 2. 6. 2018 v Moravské Třebové. Také si odnesli malou pozornost v podobě grafických listů, které dostali od Marie Moravcové a Márie Vitáskové. (viz fotogalerie)

13. 2. 2018 - Přednáška Žena světa - posezení s p. Václavem Stonem nad sbírkou mariánských obrázků (cca 52 000 sesbíraných obrázků v průběhu 50 let), spojené s povídáním o místech spojených se sběratelstvím - s kostely a kláštery ve 13 státech Evropy (viz fotogalerie) 

30. 1. 2018 - Autorské čtení Jitky Štanclové (viz fotogalerie)
http://stanclova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=495685

18. 1. 2018 - Beseda Peru očima babičky Věry Nápravníkové - návštěva Peru byla ovlivněna setkáním se s rodinou, ale hlavně touhou osobně se poprvé setkat s 9měsíčním vnoučkem Manu. Setkání se uskutečnilo v Iquitos, což je největší město a turistické centrum Amazonie. Dozvěděli jsme se o životní úrovni obyvatel, o školství, dopravě a o obchodech. Také o pouličních prodavačích, u kterých bylo možno zakoupit mimo jiných produktů výborné ovoce mnoha druhů. Jejím prostřednictvím jsme aspoň částečně poznali historii v muzeu indiánských kultur i v muzeu lodní dopravy. Obdivuhodný je vztah Peruánců k přírodě a k její ochraně - Záchranná stanice živočichů, Motýlí farma. Také jsme zažili pochod džunglí ke gigantickému stromu Lupuna a prožili pobyt v džungli v centru Oni Shobo v San Pedru. Posledním poznávacím místem byla Lima, hlavní město Peru. (viz fotogalerie)

4. 12. - 7. 12. 2017 - Vánoční výstava v Latinské škole -180 návštěvníků (vč. školáků) zhlédlo práci 14 vystavovatelů. Bezproblémový chod výstavy zajišťovalo 13 dobrovolníků. (viz fotogalerie)

17. ročník

23. 8. 2017 - Návštěva výstavy Moravské Atény a Ladislav Velen z Žerotína - posluchači MTU3V se vypravili do Prahy do Valdštejnského paláce, kde byla otevřena výstava k 760. výročí založení Moravské Třebové. Exponáty, jejich instalování, vč. vypravení autobusu zajišťovali pracovníci muzea. Výstava se konala pod záštitou senátora Mgr. Radko Martínka. (viz fotogalerie)

25. 4. 2017 - Posezení s kytarou - V. Nápravníková, doprovodné slovo: Štěpánka Šimonová. Štěpánka se podělila o své zážitky z republikové soutěže v Praze "Vyprávěj pohádku", které se zúčastnila a ve které zvítězila. Užili jsme si velmi příjemné odpoledne. 

3. 4. - 7. 4. 2017 - Velikonoční výstavka - výrobky s velikonoční tématikou vystavovalo 12 autorů. Díky nadšencům z řad posluchačů, kteří se postarali o pěkné aranžmá těchto výrobků, výstava příjemně navodila jarní a velikonoční atmosféru. (viz fotogalerie)

21. 3. 2017 - Přednáška Co byste měli vědět o morčatech - přednášela Štěpánka Šimonová (7 let). Štěpánčino vystoupení zaujalo nejen děti, ale i dospělé. Na svůj věk velice fundovaně zábavnou formou předvedla, kolik toho o morčatech ví (jejich původ, kolik je druhů, do jaké velikosti dorůstají, čím se živí, co jim chovatelé nesmí dávat...) Pro lepší demonstraci měla s sebou živá morčata. Názorně předvedla, jak se má s nimi zacházet. Seznámila posluchače s vlastním "vědeckým" výzkumem, kterým zjistila inteligenci morčat. Pro účastníky měla připravený kvíz. Štěpánka má "moderátorské nadání", které předvede na republikové soutěži "Vyprávěj pohádku" v dubnu v Praze. Držíme jí pěsti! (viz fotogalerie)

23. 2. 2017 - Posezení nad verši - PhDr. Miloš Kvapil ze své tvorby vybral téma "Do všedních dní zanést stopu poesie, třeba vílího světa". Verše zavedly přítomné do pohádkového snění, přinesly pohodu, pohlazení v dnešním uspěchaném čase. PhDr. Kvapil nás seznámil s jeho další tvorbou. Názvy sbírek: Císařovy vousy, Útesy času, O přírodě, Vůně moře a lišejníku, K větší cti a slávě Boží. Bohužel všechny sbírky jsou vydány pro soukromou potřebu. (viz fotogalerie)

ikona souboruO knihách a životě

14. 2. 2017 - Posezení nad kronikami Moravské Třebové (k 760. výročí založení Moravské Třebové) - PhDr. František Matoušek pohovořil o kronikách města od roku 1918 do současnosti. K nahlédnutí byla kopie staré kroniky. Pro názornou ukázku tvorby a obsahu byla podrobně rozebrána kronika z roku 1976. (viz fotogalerie)

17. 1. 2017 - Přednáška o kosmetice Jak správně pečovat o pleť ve zralém věku i bez vyšších finančních nákladů - této problematiky se velmi fundovaně ujala kosmetička Barbora Vermousková. Přijatelnou formou pohovořila o složení kůže, jejího významu pro naše tělo, péči o ni, o typech pleti, o péči o pleť. Seznámila posluchačky s trendy v kosmetice 2017. Blanka Selingerová předvedla na dobrovolnici masáž obličeje. (viz fotogalerie)

5. 12. 2016 - 9. 12. 2016 - Vánoční výstava v Latinské škole - v tomto roce byla zahájena spolupráce s Domovem důchodců ukázkou prací jejich klientů (17 vystavujících). (viz fotogalerie)

22. 11. 2016 - Beseda se seniory Na problémy nejste sami (Dluhová problematika a nekalé praktiky některých prodejců) ve spolupráci s Městem Moravská Třebová a Pardubickým krajem, Občanskou poradnou Pardubice

15. 11. 2016 - Autorské čtení Marie Horálkové a Jitka Štanclové (viz fotogalerie)
http://stanclova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=495685
http://stanclova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=436282

ikona souboruStalo se mi

16. ročník

29. 5. 2016 - Návštěva divadla v Olomouci pod záštitou Zdravého města Moravská Třebová

12. 4. 2016 - Akce Odpoledne při kytaře a vzpomínání nejen na mládí - hudba, zpěv: Věra Nápravníková, Alice Moravcová. Mluvené slovo: Václav Žáček (viz fotogalerie)

7. 3. - 11. 3. 2016 - Velikonoční výstava prací posluchačů MTU3V v Latinské škole (15 vystavujících) (viz fotogalerie)

16. 2. 2016 - Autorské čtení Jitky Štanclové a prezentace fotografií Jaroslavy Petrové se slovním doprovodem (viz fotogalerie)
http://stanclova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=495685
http://stanclova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=436282

7. 12. - 11. 12. 2015 - Vánoční výstava v Latinské škole - 18 vystavujících připravilo perníčky, věnečky, svícny, paličkované výrobky, jednoduché i náročné doma vyrobené dárky pro nejbližší. (viz fotogalerie)

 13. ročník

12. 11. 2012 - Beseda Krize v různých obdobích života - PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., ve spolupráci s Městskou knihovnou Ladislava z BoskovicVytvořeno 9.2.2017 13:36:26 | přečteno 1528x | jitka.voznickova