Ročníky

24. ročník - Škola základ života aneb Žádný věk není příliš pozdní k učení (neznámý autor)

Témata: Hašek po Haškovi, 150 let muzejnictví v Moravské Třebové, Mikuláš Koperník zastavil Slunce i nebe a v pohyb uvedl Zemi, Kláštery a církevní řády na Moravskotřebovsku, Hvězdy Jordánu, Využití výpočetní techniky v různých oborech, Kognitivní rehabilitace aneb procvičujme si mozek, Úřad práce a trh práce ve světle digitalizace, Evropské vodní cesty, Digitální tělocvična - podvodné zprávy a triky podvodníků na internetu

ikona souboruMTU 24. ročník

23. ročník - Škola základ života aneb Vzdělání je schopnost porozumět druhým (Johann Wolfgang Goethe)

Témata: Aktuální stav zdravotnictví na Moravskotřebovsku, představení nové nemocnice, Život vojáka v zahraniční operaci - Afghánistán, Dana a Emil Zátopkovi - 100 let od narození, Piaristé v českých zemích - poslání řádu, osobnosti, vazby k regionu, Jižní Vietnam - z Hue do delty Mekongu, Historický vývoj českého jazyka, Literární toulky po Svitavsku - III. část (Moravskotřebovsko a Jevíčsko), Mauritius - ostrovní perla Afriky, Energie - reiki, 10 x odpověz (aneb Deset zdánlivě jednoduchých otázek, na které byste měli umět vnoučatům odpovědět)

ikona souboruMTU 23. ročník

22. ročník - Škola základ života aneb Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří (Aristoteles)

Témata: Známá neznámá Božena Němcová, Peru - starší než Inkové, Marie Terezie známá neznámá, Náboženství včera, dnes a zítra, Literární toulky po Svitavsku - II. část, Nový Zéland a Fidži, Albert Einstein, génius a člověk, Příroda Moravskotřebovska, Celostní medicína, jak si chránit své zdraví, o energiích a reiky

ikona souboruMTU 22. ročník

21. ročník

Vzhledem k epidemii COVID-19 se nekonal.

20. ročník - Škola základ života aneb Vzdělaný člověk má své bohatství vždy v sobě (Phaedrus)

Témata: Touha po zdraví a co pro to děláme, Ukrajina - Černobyl, Putování od renesance k baroku, Ptáci kolem nás, Namibie - od kolonie k samostatnosti, Historie, vývoj a současnost českého vězeňství, Tragédie v kosmonautice, Literární toulky po Svitavsku, Terorismus - zbraň zoufalých k zastrašení mocných (příčiny, historické epizody a současné podoby terorismu ve světě)

ikona souboruMTU 20. ročník

19. ročník - Škola základ života aneb Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří (Aristoteles)

Témata: Osmičková zastavení (100. výročí vzniku Čs. republiky, fakta a historické milníky, které dějiny Československa a České republiky provázely), Himalájské treky - povídání o nejvyšším pohoří světa, Fenomén Národního muzea jako symbol českého národa, Proměny západu USA od poloviny 19. století, Druhy kriminality (kriminalita dětí a mládeže, drogová kriminalita, příčiny, násilná kriminalita), Reflexe mise v Afghánistánu očima českých novodobých válečných veteránů, Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a možnosti jejich ovlivnění ze strany pacienta, Nobelova cena (vynález dynamitu, unikátní závěť Alfréda Nobela, ceremoniál předávání Nobelovy ceny, jejich nositelé), Portugalsko - historie a pamětihodnosti země objevitelů

ikona souboruMTU 19. ročník

18. ročník - Škola základ života aneb Je třeba učit se tak dlouho, dokud jsi živ (Seneca)

Témata: Vlivy Slunce na zdraví a psychiku člověka, Island - ostrov ohně a ledu, Moravskotřebovská renesance v souvislostech kulturních dějin, Obecná kriminalita, Naše město ve světle kronik, Madeira, Srí Lanka, Singapur z dob zámořských dobyvatelů do současnosti, Kapverdské ostrovy - mnohem víc než turistická destinace (příroda, dějiny a kultura atlantského souostroví), V Jihoafrické republice po dvaceti letech, Alzheimerova nemoc

ikona souboruMTU 18. ročník

17. ročník - Škola základ života aneb Doufám, že budu studentem až do konce života (Čechov)

Témata: Město na vzestupu – Moravská Třebová a její občané v měnícím se světě (1848 – 1918), Literatura 2. pol. 19. stol., Kuba od východu na západ, z historie do současnosti, Mozart - život a dílo s hudebními ukázkami, Diktátoři v moderních dějinách - od Lenina k současným diktátorům třetího světa, Výživa  lidstva a biosféra, Veřejnoprávní média v ČR  - úloha veřejnoprávních médií u nás i ve světě, jejich struktura, specifika veřejnoprávního zpravodajství…, Minimum znalosti astronomie studenta MTU3V, Do Vladivostoku  na kole na zmrzlinu.

ikona souboruMTU 17. ročník

16. ročník - Škola základ života aneb Doufám, že budu studentem až do konce života (Čechov)

Témata: Islám v české společnosti, Z palety Františka Strážnického (osobnost Moravské Třebové), Výživa, odpovědnost za vlastní stárnutí, Od renesance k baroku v regionu Moravská Třebová, Zrození moderní doby, zánik tradiční a nástup občanské společnosti a cesta od feudalismu ke kapitalismu na příkladech historického vývoje Moravské Třebové v 19. století.

ikona souboruMTU 16. ročník

15. ročník - Škola základ života aneb Doufám, že budu studentem až do konce života (Čechov)

Témata: Významné osobnosti v dějinách Moravské Třebové, První světová válka na frontě a v zázemí, Hlavní města Evropy III. Praha, Stáří v 21. století, přijetí zodpovědnosti za vlastní stárnutí a stáří, Jak se rodí letadla - perspektivy  leteckého průmyslu, Dědické právo podle nového občanského zákoníku,  Žurnalistika - základní útvary publicistického stylu, historie a etický kodex moderní žurnalistiky, Květen bez šeříků – konec druhé světové války na Moravskotřebovsku. 

ikona souboruMTU 15. ročník

14. ročník - Škola základ života aneb Doufám, že budu studentem až do konce života (Čechov)

Témata: Společenské vědy v období I. republiky, Evropská unie na vlastní kůži, Literární toulky po Svitavsku, Daňové ráje a jejich dopad na ekonomiku ČR, Aktuální otázky občanského a rodinného práva (návaznost na nový občanský zákoník), Duševní hygiena ve vyšším věku.

ikona souboruMTU 14. ročník

13. ročník - Škola základ života aneb Moudří plodí moudré myšlenky… (Heine)

Témata: Mýty a fakta první republiky, Právní minimum (aktuální otázky občanského a rodinného práva), Fenomén FILM aneb KINEMATOGRAFIE  v průběhu času, Opera jako hudební forma (baroko, klasicismus, romantismus), Plavba po Nilu aneb z Moravské Třebové na skok do Egypta.

ikona souboruMTU 13. ročník

12. ročník – Škola základ života aneb vzdělávání nikdy nekončí…

Témata: Čeští panovníci v běhu dějin, Čeština je jazyk hravý, Návštěva exotických zemí bez cestovní kanceláře aneb Všude žijí lidé, Výtvarné umění kolem nás, Paměť zneklidňuje i láká aneb Paměť je nezbytná pro všechny úkony rozumu, Rodina - historie, současnost a perspektiva.

ikona souboruMTU 12. ročník

11. ročník – Moravská Třebová – město markrabství moravského (minulost - tradice - současnost)

Témata: Hřebečské důlní stezky, Politický, správní, architektonický, hospodářský, společenský vývoj města.

ikona souboruMTU 11. ročník

10. ročník – Člověk a víra

Témata: Judaismus, Křesťanství, stručný souhrn dějin křesťanství, Islám, Dějiny islámské kultury, Východní náboženské směry (hinduismus, buddhismus…), Alternativní náboženství.

ikona souboruMTU 10. ročník

9. ročník – Člověk a zdraví

Témata: Historie zdravotnictví, medicíny, Současná gastroenterologie, Vývojová psychologie, Historie stomatologie, Ortopedie, Pokroky v medicíně, Imunologie, Holistická medicína, Zdravý životní styl.

ikona souboruMTU 9. ročník

8. ročník – Člověk a jeho práva

Témata: Zrod demokracie v antice, Středověké právo, Lidská práva v epoše novověku, Právní stát a jeho realizace, Lidská práva - zdroj inspirace v umění, Lidská práva a etika v ekonomické oblasti, Právo a radnice, Realizace rodinného práva, Realizace správního práva v podmínkách ČR.

ikona souboruMTU 8. ročník

6.–7. ročník (r. 2006–2007), organizačně zajistilo Gymnázium  Moravská Třebová

Témata různorodá: Adventní a vánoční vazba, Možnosti využití internetu, Jóga a senioři, Léčivé rostliny a jejich vliv na zdraví člověka, Zásady první pomoci, Knihovna posluchačům MTU3V, Nejčastější kardiovaskulární nemoci a jejich prevence, Zásady chovu koček a psů, Prevence a léčba běžných chorob, Rostliny zahrádek a předzahrádek, Problémy stáří očima psychiatra, Problémy pohybového ústrojí v pokročilém věku, Jak nejlépe pečovat o svoji pleť, Příspěvek sociálních služeb ke spokojenému stáří. 

0.–5. ročník (r. 1999-2005)

Témata zaměřená na historický vývoj města Moravská Třebová a regionu od gotiky po současnost, kulturní dějiny (architektura, literatura, hudba, malířství, sochařství…), seznámení s významnými osobnostmi města i regionu.

ikona souboruMTU 4. ročník

ikona souboruMTU 5. ročník

ikona souboruZahájení 4. ročníku

ikona souboruMTU 1. ročník


Vytvořeno 7.6.2016 13:29:58 | přečteno 1695x | jitka.voznickova