Základní informace o městě

Moravská Třebová – město příležitostí…

Vítá Vás město, které svou rozlohou a počtem obyvatel patří spíše mezi nevelká. Vítá Vás město, ve kterém po celá staletí žili lidé, kteří svoji schopnost, zručnost a um přetvářeli do hodnot, jimž dodnes skládáme svůj obdiv. Díky této dlouhé a bohaté historii nabízí dnes Moravská Třebová široké spektrum příležitostí pro poznání, pro vnímání krásy i pro potěšení smyslů. Nabízí ale také spektrum příležitostí pro sport, turistiku, ekonomický rozvoj a investice. Moravská Třebová je městem příležitostí! Využijte je!

Město Moravská Třebová

Počet obyvatel: 9547 (k 28.02.2023)
Poloha: na pomezí Čech a Moravy, nadmořská výška 360 m n. m.
Dopravní dostupnost: městem prochází silniční komunikace I/35 z Olomouce do Hradce Králové, město je napojeno na rychlostní železniční uzel v České Třebové (cca 20 km), nejbližší dálniční (D1) i letecké spojení je v Brně (osobní letecká doprava cca 60 km), ve Starém Městě (5 km) je letiště pro sportovní letadla

Partnerská města

  • Vlaardingen – Holandsko
  • Banská Štiavnica – Slovensko
  • Staufenberg – Německo

Příležitost pro poznání

Moravská Třebová leží na pomezí Čech a Moravy. Město založil v polovině 13. století Boreš z Rýzmburka jako typické kolonizační město s pravidelným půdorysem náměstí. Řada staveb a uměleckých děl dodnes upomíná na hospodářský rozkvět a vysokou kulturní úroveň města za vlády pánů z Boskovic a Ladislava Velena ze Žerotína (1486–1622), kdy byla Moravská Třebová centrem humanistické vzdělanosti a dostala přízvisko Moravské Athény. Do roku 1945 byla Moravská Třebová součástí německého jazykového ostrova zvaného Hřebečsko (Schönhengstgau) a v jejím hospodářském životě vždy dominovala textilní výroba.

Příležitost pro vnímání krásy

Příležitostí pro vnímání pozoruhodné krásy památek Moravské Třebové je celá řada. Začněme na zámku, kde se nachází jedna z nejstarších renesančních památek dochovaných na sever od Alp – zámecký portál z roku 1492. Zámek je postupně rekonstruován a stává se vyhledávaným centrem kulturního a společenského dění – www.zamekmoravskatrebova.cz. V centru města lze obdivovat pozdně gotické a renesanční mázhausy, z nichž některé jsou opět využívány jako prodejny, úřady apod., zejména pozoruhodná je renesanční radnice. Další významné památky, především jedinělý soubor renesančních kamenných náhrobků, jsou soustředěny na nedalekém Křížovém vrchu. Hodnotná umělecká díla jsou zachována i z období baroka, kdy ve městě působili vynikající umělci jako J. T. Supper, J. Pacák a další. Historické jádro města spolu s areálem zámku a Křížovým vrchem je městskou památkovou rezervací.

Příležitost pro duchovní zážitky

Hodnotné a přetrvávající zážitky si odnesou návštěvníci jak z prohlídek muzea, galerií, tak také z řady pravidelně či příležitostně pořádaných kulturních a společenských akcí. Městské muzeum mimo pravidelně obměňovaných výstav nabízí ve stálé expozici Holzmaisterovu sbírku mimoevropského umění. Nově je reinstalována část starého Egypta, kde najdeme mumii princezny Hereret. Po Náprstkově muzeu je tato egyptská sbírka největší v republice. Expozice je komponována jako staroegyptská hrobka s malbami na zdi. Pro návštěvníky zámku jsou připraveny nové prohlídkové okruhy ukazující život měšťanů od doby baroka a historii selského bydlení na Moravskotřebovsku. Tyto zážitky propojte s některou z nabídek současného života. Známé jsou například festival Dny slovenské kultury, každoroční festival středověkých řemesel, divadla a hudby Zámecké kejkle a kratochvíle, zemská přehlídka jednoaktovek a divadla jednoho herce Štronzo, mezinárodní festival sborového zpěvu Moravskotřebovské arkády nebo v srpnu pořádané Lidové slavnosti na nedaleké zřícenině hradu Cimburk. Aktuální informace získáte na www.ksmt.wz.cz

Příležitost pro sport a odpočinek

Příležitosti pro sport, odpočinek, ale i zábavu najde v Moravské Třebové každý. Návštěvníky z blízka i z daleka láká nový, moderní aquapark. Vyhřívaná voda, tobogán, víceúrovňové brouzdaliště, ale i chrliče vody, podvodní masážní lavice a další atrakce nabízejí dokonalou relaxaci a zábavu. Aquapark je součástí velkého sportovního areálu s tenisovými kurty, zimním i fotbalovým stadionem. K nabídce dalších sportovních aktivit ve městě patří také dvě střelnice a umělá horolezecká stěna. Zalesněný charakter okolí města zase vybízí v letním období k pěší turistice a vyznavači cykloturistiky si mohou vybrat z řady tras různé obtížnosti. V zimním období nenechají v klidu Vaše běžky zasněžené pláně okolních kopců. Útulné hospůdky a restaurace, stejně tak jako dostatek ubytovacích možností jen umocní Váš zážitek.

Příležitost pro podnikání

Moravská Třebová má dlouhou tradici průmyslové výroby, která spadá až do 19. století. Největší pracovní potenciál představovali odborní pracovníci v lehké a střední průmyslové výrobě a v odvětví textilního průmyslu. Na tuto tradici kvalifikované pracovní síly dnes navazují jak domácí, tak také zahraniční podnikatelské subjekty.

Příležitost pro investice

Město Moravská Třebová věnuje značnou pozornost zabezpečení podmínek pro přicházející investory. Městská průmyslová zóna, která leží na západním okraji města, má rozlohu 10 ha. Leží v těsné blízkosti rychlostní komunikace I/35 z Olomouce do Hradce Králové, s napojením na Prahu po dálnici D11. Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku a dopravní obsluha je možná bez průjezdu městem. Pro zajištění podmínek dalšího rozvoje města byla vybudována čistírna odpadních vod, nová rozvodna elektrické energie 110/22 kV a městská digitální ústředna. Do města jsou přivedeny dvě vysokotlaké přípojky zemního plynu s dostatečnou kapacitou. Město v rámci podpory bydlení postavilo v posledních letech 110 bytových jednotek na ulici Jiráskově, Svitavské, Farní a Hřebečské. Individuální výstavba rodinných domů se úspěšně rozvíjí v lokalitách na ulicích Nerudově, Strážnického a Dr. Loubala.

Region Moravskotřebovska a Jevíčska příležitost pro turistiku

Region je tvořený částí někdejšího německého jazykového ostrova Hřebečsko s centrem v Moravské Třebové a částí tzv. Malé Hané s centrem v Jevíčku. Zaujímá plochu téměř 417 km2, na které ve dvou městech a jedenatřiceti obcích žije 28 tisíc obyvatel. Vzhledem ke svým přírodním hodnotám, kulturněhisto­rickému bohatství a vhodnému terénu pro pěší turistiku a cykloturistiku se stal vyhledávaným místem. V Městečku Trnávka můžete navštívit zříceninu hradu Cimburk nebo ve starobylé Kunčině obdivovat pozoruhodné barokní plastiky u kostela sv. Jiří, v Křenově Santiniho barokní kostel, v Jevíčku židovskou synagogu. V Mladějově si vás získají parní lokomotivy a výstava historických vozidel. Do Biskupic vyrazte první říjnovou sobotu, kdy se zde koná vyhlášený festival slivovice Biskupické kaléšek. K adrenalinovým zážitkům jistě bude patřit návštěva jezdecké školy v Zadním Arnoštově anebo vyhlídkový let sportovním letadlem ve Starém Městě, kde pravidelně probíhají mistrovství republiky v letecké akrobacii.

Moravská Třebová a Region

Úspěšné projekty reprezentují celou republiku

Svazek obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska se velmi úspěšně zapojil do předvstupního programu Evropské unie SAPARD. V rámci tohoto programu byl podpořen projekt „Obnova historických budov Moravskotřebovska a Jevíčska na centra života a podnikání“ se třemi podprojekty – v Jevíčku, Jaroměřicích a Vranové Lhotě. Projekty byly pro svou vysokou úroveň vybrány jako reprezentativní za celou ČR a staly se součástí jak evropské konference pořádané Evropskou komisí o regionálním rozvoji, tak také konference SPMIT (Strategické plánování měst a informační technologie), obě pořádané v Moravské Třebové. 

Moravská Třebová pokračuje ve svém úsilí co nejvíce čerpat zkušenosti jak z předvstupních programů EU, tak i ze spolupráce s experty z partnerských měst, z níž vzešel projekt Občanské informační centrum (OIC). OIC je ojedinělý projekt, který vznikl podle holandského vzoru. Jeho cílem je usnadnit a zlepšit komunikaci mezi radnicí a občanem a soustředit většinu poskytovaných produktů a služeb městského úřadu do jednoho centra tak, aby občané již nebyli nuceni obíhat spoustu kanceláří umístěných v různých objektech. Občané si díky uplatněné metodě občanské participace (účast občanů na rozhodovacích procesech) sami vytipovali činnosti a služby, které OIC poskytuje.

OECD – mezinárodní Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sdružuje na třicet nejvyspělejších států světa včetně ČR. Oblast Moravskotřebovska a Jevíčska byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vytipována jako vhodná pro provedení analýzy mikroregionu zasaženého strukturálními problémy. Region Moravskotřebovska a Jevíčska byl vůbec první mikroregion v České republice, který na úrovni malého územně správního celku spolupracoval s OECD. Studie, kterou OECD vypracovala, obsahuje analýzu řešeného území, analýzu národních a místních politik a možné scénáře dalšího vývoje. Na jejich základě byla stanovena doporučení pro oblast dopravy, služeb, cestovního ruchu, zemědělstvía malého i středního podnikání.

Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
www.regionmtj.cz

Kontakty

Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Česká republika
Tel: +420 461 353 111
Fax: +420 461 311 572
E-mail: posta@mtrebova.czwww.moravskatrebova.cz

Turistické informační centrum

nám. T. G. Masaryka 33, 571 01 Moravská Třebová
Česká republika
Tel: +420 461 313 502
E-mail: icentrum@mtrebova.cz