Staufenberg - Německo

První doložená zmínka o Staufenbergu je z roku 1233, kdy se setkáváme s názvem Stouphenberch. Podle doložené listiny patřil hrad hraběti z Ziegenhainu a podle obsahu listiny lze usoudit, že hrad patřil rodu již za doby Friedricha, hraběte z Ziegenhainu. Staufenberg je po staletí v historii zmiňován, jako vlivné město v politickém životě. Na hradě se střídali majitelé z Hesenska, Mainzu i Ziegenhainu a hrad využívali v dobách válečných i mírových. 1858 získali hrad v Giesenu studující princové – Ludvík, pozdější velkovévoda Ludvík IV. a Jindřich z Hesenska – Darmstadtu, kteří se postarali o další výstavbu hradu i podhradí. 1925 přešel hrad vlivem územní výměny do državy Hesenského státu. Podhradí přešlo v polovině roku 2002 do soukromých rukou a při hradební zdi vznikl daleko přes hranice Hesenska známý hotel a restaurant. Původní hrad je nyní majetkem města Staufenbergu.

Staufenberg vlastní nejméně od roku 1336 městská práva. V roce 1680 propůjčila lanthraběnka/hra­běcí titul/ Elisabeta Dorota z Hesenska městu právo každým rokem uspořádat trh. Toto tržní právo bylo v souvislosti s oslavami 750. výročí založení města v roce 1983 opět oživeno. Každoročně se tu v historické části města na Boží tělo koná tak zvaný " Staufenberský trh".

Od 1. července 1974 se samostané obce Staufenberg, Daubringen, Mainzlar a Treis dobrovolně spojily do jednoho města – nynějšího Staufenbergu. Město disponuje moderním městským centrem se všemi službami obyvatelstvu. Od roku 1956 má město Staufenberg uzavřené kmotrovství s bývalými občany obce Boršov v Sudetech. Nové partnerství má město s maďarským městem Tarjan od roku 1990.

Od roku 1995 byly navázány kontakty s městem Moravská Třebová a v září roku 2003 byla v Moravské Třebové při příležitosti Dnů česko – německé kultrury podepsána partnerská smlouva mezi městem Staufenberg a Moravská Třebová.

Dne 14. 9. 2013 byla v Moravské Třebové a pak následně 6. 9. 2014 ve Staufenbergu znovu podepsána deklarace o partnerství mezi městy Moravská Třebová a Staufenberg. Zastupitelstvo města Moravská Třebová zastoupeno starostou Milošem Izákem a zastupitelstvo města Staufenberg zastoupeno starostou Peter Gefeller potvrdila, že za 10 let partnerství se jim podařilo dosáhnout následujících cílů, které budou i nadále rozvíjet, a přátelství mezi městy tak neustále prohlubovat.

Zastupitelstva obou měst budou i nadále prohlubovat vzájemné poznávání obyvatel obou partnerských měst. Obě města budou přispívat ke vzájemné výměně turistů, k rozvoji kontaktů a výměn zkušeností na poli kultury, humanitární a sportovní činnosti pomocí svých organizací. Dále se obě města budou snažit prohlubovat vztah mezi jednotlivými spolky, školami a organizacemi.

 Mezi nejvýznamnější pravidelné aktivity patří: Dny česko-německé kultury pořádané v Moravské Třebové v měsíci září, květnový festival Krämemarkt konaný ve Staufenbergu, Mezinárodní výměnný tábor mládeže tří měst – Moravská Třebová (Česká republika), Staufenberg (Německo), Tarjan (Maďarsko), pravidelné společné setkávání starostů z Moravské Třebové a Staufenbergu. Důležitá je vzájemná výměna informací v oboru školství (mateřské školy, základní školy, střední školy) a pravidelná mezinárodní fotbalová utkání partnerských měst

www.staufenberg.de

Vytvořeno 24.9.2007 11:56:18 - aktualizováno 14.5.2008 15:49:17 | přečteno 4017x | ernest