Standardy příspěvků a ceník inzerce

Příspěvky je vhodné zaslat elektronicky na adresu zpravodaje: zpravodaj@mtrebova.cz. Lze je dodat také písemně nebo na vhodném nosiči k rukám mluvčí/ho města nejpozději do 15. dne v měsíci ( výjimkou je měsíc prosinec, kdy je úzávěrka nastavena dříve kvůli vánočním svátkům). Příspěvky došlé po datu uzávěrky nebudou do vydání zařazeny. Uveřejnění fotografií externích přispěvatelů není nárokové a řídí se prostorovými možnostmi aktuálního vydání. Příspěvky s tématikou sportu směrujte na adresu pmmatousek@gmail.com.

Standard odevzdávaných příspěvků:

Příspěvky od externích přispěvatelů je vhodné zaslat v rozsahu maximálně 1200 znaků bez mezer, což odpovídá cca 15 řádkům v textovém editoru Word dle níže uvedených standardů. Pokud jejich rozsah výrazně přesahuje, bude vrácen autorům k přepracování. V ostatních případech si redakce vyhrazuje právo zkrátit text na požadovaný rozsah.

Zpravodaj umožňuje zveřejnění komerční inzerce dle uvedeného ceníku. Pro účely inzerce je ve zpravodaji vyčleněn prostor maximálně 2 strany A4. Uzávěrka pro zasílání inzerce je stanovena na 10. den v měsíci, který předchází termínu vydání zpravodaje. Inzerci je možné zasílat na adresu zpravodaj@mtrebova.cz ve zvoleném formátu (celá strana, polovina strany, čtvrtina strany, osmina strany) a ve finální grafické podobě ve formátu PDF. Pokyny pro formátování inzerce naleznete v souboru níže.

a) písmo Times New Roman o velikosti 12, jednoduché řádkování

b) pokud je součástí příspěvku fotografie, je třeba ji zaslat zvlášť (nevčlenit do textu)

d) názvy příspěvků -  tučně

e) data -  pouze číslicemi

f) členové redakční rady, jako autoři článku, článek opatří svoji značkou

d) neužívat tituly – pouze je-li tím zdůrazněna odbornost, o níž je psáno

h) neužívat slovo „pan, paní“ – jen jméno a příjmení, případně příjmení

Více informací v přiložených souborech.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruCeník inzerce407.4 KB .pdf
ikona souboruFormát inzerce213.69 KB .pdf
ikona souboruStandardy příspěvků208 KB .pdf

Vytvořeno 16.3.2012 14:20:16 - aktualizováno 12.3.2013 8:11:39 | přečteno 3435x | ernest