Pro občana

Město Moravská Třebová je územním samosprávným celkem, který pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města, dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad.

Starosta zastupuje město navenek a vykonává další úkoly svěřené mu zákonem o obcích.

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

Městský úřad:

  1. plní úkoly v oblasti samostatné působnosti, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem
  2. vykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová je vymezen územím obcí Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné a Vysoká.