Městské informační centrum

Seznam služeb poskytovaných Městským informačním centrem

 • poskytuje informace o městě a regionu občanům a návštěvníkům města (informace o památkách, přírodních a turistických zajímavostech, možnostech využití volného času, o provozovnách, firmách, obchodech, dopravních spojích, o možnostech ubytování a stravování, dále informace o činnosti městského úřadu, pardubickém kraji ad.)
 • zajišťuje a garantuje komplexní podporu rozvoje cestovního ruchu v úzké součinnosti s okolními obcemi, dobrovolnými svazky obcí Region MTJ a Českomoravské pomezí, Pardubickým krajem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Českou centrálou cestovního ruchu - Czech Tourism, včetně prezentace města na výstavách, veletrzích a v publikacích zaměřených na turismus
 • provádí sběr informací a připravuje výrobu, tisk a distribuci informačních, propagačních a reprezentativních materiálů o městě a jeho okolí
 • zajišťuje fotografický materiál pro účely propagace města
 • prodává vybraný propagační materiál, publikace, upomínkové předměty a další zboží a dále zprostředkovává prodej vstupenek na kulturní a společenské akce
 • poskytuje průvodcovské a překladatelské služby
 • poskytuje služby pro veřejnost (kopírování a laminování dokumentů, tisk, přístup na internet ad.)
 • zajišťuje pro město grafické služby v rámci jednotné vizuální identity města
 • podílí se na rozvoji zahraničních kontaktů města
 • podílí se na přípravě a realizaci společenských akcí města a regionu a na rozvoji spolkového a společenského života ve městě
 • spolupracuje při sběru dat pro statistické vyhodnocování ukazatelů turistického ruchu ve městě

Otevírací doba MIC 

Pondělí - pátek 08:00 - 16:00 
 Sobota 09:00 - 16:00 (duben  - září) 
  09:00 - 12:00 (říjen - březen)
 Neděle -


Kontakty

Jméno                                        Funkce                                                                                          Kontakt                             E-mail                                       

Bc. Pavlína Horáčková, DiS.    Městské informační centrum, propagace města, cestovní ruch,     
koordinátor svazku obcí Region MTJ
+420 461 353 120             
+420 737 874 829
phorackova@mtrebova.cz     
Marie Šmeralová, DiS.Městské informační centrum+420 461 353 177msmeralova@mtrebova.cz


 


Vytvořeno 1.9.2023 12:48:58 | přečteno 119x | helena.brziakova