Odbor finanční

nám. T. G. Masaryka 29, 3. nadzemní podlaží

Základní činnosti odboru

 • vedení účetnictví města
 • platební a zúčtovací styk,  správa bankovních účtů
 • zpracování účetních výkazů
 • příprava návrhu rozpočtu města, průběžně sledování jeho plnění
 • zpracování ekonomických rozborů a změn rozpočtu
 • zpracování návrhu závěrečného účtu hospodaření města
 • realizace přijetí schválených úvěrů
 • dohody o příspěvcích a dotacích
 • kontrola finančního plnění z dodavatelsko-odběratelských, kupních a nájemních smluv města
 • evidence majetku města a jeho inventarizace
 • zabezpečení kontroly hospodaření příspěvkových organizací města s příspěvkem města
 • veřejné sbírky
 • výkon státní správy v oblasti školství
 • stipendia studentům vysokých škol
 • program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová

Životní situace

Úřední hodiny

Pondělí 08:00 - 11:3012:30 - 17:00 
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 14:00 
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 14:00 
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00 

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor finanční

Ing. Mgr. Dana Buriánkovávedoucí odboru, rozpočet města+420 461 353 124
+420 603 293 557
dburiankova@mtrebova.cz
Miroslava Dvořákováúčetnictví, veřejné sbírky; zástupce vedoucí odboru+420 461 353 153mdvorakova@mtrebova.cz
Jana Kolaříkovározpočet města, fakturace+420 461 353 149jkolarikova@mtrebova.cz
Drahomíra Barvováfakturace a úhrady, příjmová pokladna+420 461 353 123dbarvova@mtrebova.cz
Jana Baboučkováúčetnictví+420 461 353 146jbabouckova@mtrebova.cz
Vlasta Přikrylovámzdová účetní+420 461 353 113vprikrylova@mtrebova.cz
Ivana Müllerováevidence majetku města a jeho inventarizace, agenda Fondu rozvoje bydlení+420 461 353 148imullerova@mtrebova.cz
Jitka Vozničkovápohledávky města, univerzita třetího věku+420 461 353 154jvoznickova@mtrebova.cz
Bc. Ivana Kelčová, DiS.samospráva a státní správa v oblasti školství, žádosti o stipendia, dotace z rozpočtu města (grantový program)+420 461 353 162ikelcova@mtrebova.cz

Formuláře

Vytvořeno 26.9.2007 23:25:36 - aktualizováno 26.6.2015 13:43:46 | přečteno 4413x | ernest