Odbor investic a správy majetku

nám. T.G.Masaryka 29, zadní trakt, 2. a 3. nadzemní podlaží

Členění odboru 

 • úsek správy majetku
 • oddělení investic

Základní činnosti odboru

úsek správy majetku

 • agenda bytů a nebytových prostor
 • správa a údržba bytového fondu
 • prodej, převod a nájem nemovitého majetku
 • energetické hospodářství
 • plnění úkolů obce ve věcech údržby a správy místních komunikací,
 • správa městské veřejné zeleně, hřbitovů, dopravního značení, veřejného osvětlení, městského mobiliáře (prostřednictvím obstaravatelské organizace)
 • výkon státní správy podle zákona o hazardních hrách
 • správa daně na úseku místních poplatků
 • vymáhání pohledávek města, vzniklých na úseku místních poplatků
 • evidence válečných hrobů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

oddělení investic

 • realizace investičních akcí města
 • péče o kulturní památky ve vlastnictví města, garant realizace Regulačního plánu městské památkové rezervace
 • zajištění dotačního managementu
 • zastupování města při jednáních s dotčenými orgány v rámci investičních akcí a územního rozvoje a při jednáních s provozovatelem městské kanalizace
 • plnění Strategického plánu rozvoje města

Životní situace

Úřední hodiny

Pondělí  08:00 - 11:3012:30 - 17:00 
Úterý 08:00 - 11:3012:30 - 14:00 
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 
Pátek 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor investic a správy majetku

Bc. Viera Mazalová, DiS.vedoucí odboru, realizace Strategického plánu rozvoje města+420 461 353 115
+420 603 173 631
vmazalova@mtrebova.cz
Jana Fabianováprodej a evidence nemovitostí; zástupce vedoucí odboru pro agendu majetku a poplatků+420 461 353 130jfabianova@mtrebova.cz
Dagmar Pliskovápoplatky za komunální odpad, místní poplatek za užívání veřejného prostranství, vymáhání pohledávek+420 461 353 145dpliskova@mtrebova.cz
Hana Matyášovápoplatky za komunální odpad, poplatek ze psů, VHP+420 461 353 138hmatyasova@mtrebova.cz
Andrea Drozdová Šramovánájem bytů a nebytových prostor, energetické hospodářství+420 461 353 142adrozdova@mtrebova.cz
Bc. Veronika Škrancovánájem pozemků, užívání místních komunikací (zábory), hřbitov, věcná břemena, válečné hroby+420 461 353 131vskrancova@mtrebova.cz
Petr Matějkavedoucí oddělení investic+420 461 353 143
+420 730 193 262
pmatejka@mtrebova.cz
Ing. Kristýna Indrovápříprava a realizace investičních akcí města+420 461 353 103
+420 739 223 476
kindrova@mtrebova.cz
Andrea Neuerová, DiS.příprava a realizace investičních akcí města+420 461 353 105
+420 603 201 917
aneuerova@mtrebova.cz
Bc. Petra Procházkovápříprava a realizace investičních akcí města, agenda jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci územního rozvoje+420 461 353 106
+420 734 872 587
pprochazkova@mtrebova.cz
Eva Štěpařovápříprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí města, regenerace městské památkové rezervace, péče o památky; zástupce vedoucí odboru pro agendu investic+420 461 353 104
+420 731 428 396
esteparova@mtrebova.cz

Formuláře

Vytvořeno 20.2.2008 12:32:46 - aktualizováno 24.6.2021 9:02:15 | přečteno 3961x | andrea.drozdova