Odbor sociálních věcí a školství

ul. Olomoucká 2,1. a 2. podlaží

Členění odboru

 • Oddělení sociálně – právní ochrany dětí
 • Oddělení sociálních služeb a pomoci

Základní činnosti odboru

Odbor sociálních věcí a školství

 • plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování
 • protidrogová politika v obci, prevence kriminality
 • integrace příslušníků romské komunity do společnosti 
 • státní správa na úseku pohřebnictví 
 • rozhodování ve věcech náležejících do působnosti obce dle školského zákona 
 • činnosti zřizovatele pro mateřské i základní školy a ostatní školská zařízení města 
 • spolupráce se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města
 • úkoly na úseku tělovýchovy a sportu 

Oddělení sociálních služeb a pomoci

 • výkon státní správy v základním rozsahu na úseku sociálního zabezpečení
 • výkon veřejného opatrovnictví
 • výdej tiskopisů a žádanek s modrým pruhem a evidence výdej parkovacích průkazů pro osoby těžce zdravotně postižené 
 • výkon státní správy na úseku pomoci v hmotné nouzi 
 • pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci odborné sociální poradenství osobám po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy 
 • distribuce Euroklíčů 

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí

 • výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany 
 • preventivní a poradenská činnost na úseku sociálně-právní ochrany
 • podněty a návrhy soudům k opatřením týkajícím se výchovy dětí
 • komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • výkon kolizního opatrovnictví 
 • dohody o výkonu pěstounské péče
 • sociální kuratela při péči o děti uvedené v § 6 zákona

Komunitní klub

 • řešení situace romské komunity a dalších sociálně vyloučených osob
 • získávání větší míry kontroly nad okolnostmi života, jimž jsou společně vystaveni 
 • posilování schopností lidí zvládat znevýhodnění a obtížné situace
 • posilování sociálních kompetencí, samostatnosti a obhajování svých zájmů
 • poradenská činnost
 • setkávání komunity a komunitní práce
 • propojování majority s minoritou
 • realizace otevřených komunitních akcí, sportovních akcí, společenských akcí
 • doučování dětí a dospívajících před maturitou 
 • realizace workshopů

Standardy kvality

Sociální poradce

Životní situace

Úřední hodiny

Pondělí  08:00 - 11:3012:30 - 17:00 
Úterý 08:00 - 11:3012:30 - 14:00 
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:30 1 2:30 - 14:00 
Pátek 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor sociálních věcí a školství

Mgr. Jitka SelingerováVedoucí odboru, manažer pro sociální začleňování+420 461 353 056
+420 731 162 890
jselingerova@mtrebova.cz
Bc. Lenka SedlákováVedoucí oddělení sociálních služeb a sociální pomoci, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník+420 461 353 051
+420 731 635 570
lsedlakova@mtrebova.cz
Bc. Milena PáleníkováSociální služby a pomoc, sociální pracovník+420 461 353 052
+420 731 694 015
mpalenikova@mtrebova.cz
Eva Krejčířová, DiS.Sociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 054ekrejcirova@mtrebova.cz
Bc. Alena KudynováSociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 057
+420 731 699 098
akudynova@mtrebova.cz
Mgr. Magda MacháčkováSociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 059
+420 605 193 087
mmachackova@mtrebova.cz
Mgr. Zdeněk NavrátilSociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 060
+420 731 669 923
znavratil@mtrebova.cz
Mgr. Irena ŠkadrováSociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 050
+420 604 207 808
iskadrova@mtrebova.cz
Hana CinováKomunitní klub - sociální začleňování (ul. Komenského 46, Moravská Třebová - zadní budova)+420 731 450 377
Eva CinováKomunitní klub - sociální začleňování (ul. Komenského 46, Moravská Třebová - zadní budova)+420 731 136 221
Michaela HončíkováKomunitní klub - sociální začleňování (ul. Komenského 46, Moravská Třebová - zadní budova)+420 739 392 475komunitniklub@seznam.cz
Vytvořeno 20.2.2008 12:50:47 - aktualizováno 18.1.2019 10:11:41 | přečteno 7188x | irena.skadrova