Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ul. Olomoucká 2,1. a 2. podlaží

Členění odboru

Základní činnosti odboru

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování
 • protidrogová politika v obci, prevence kriminality
 • integrace příslušníků romské komunity do společnosti 
 • státní správa na úseku pohřebnictví 
 • spolupráce se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města

Úsek sociálních služeb a pomoci

 • výkon státní správy v základním rozsahu na úseku sociálního zabezpečení
 • výkon veřejného opatrovnictví
 • výdej tiskopisů a žádanek s modrým pruhem a evidence výdej parkovacích průkazů pro osoby těžce zdravotně postižené 
 • výkon státní správy na úseku pomoci v hmotné nouzi 
 • pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci odborné sociální poradenství osobám po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy 
 • výkon funkce sociálního kurátora
 • distribuce Euroklíčů 
 • vydávání receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky

Úsek sociálně - právní ochrany dětí

 • výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany 
 • preventivní a poradenská činnost na úseku sociálně-právní ochrany
 • podněty a návrhy soudům k opatřením týkajícím se výchovy dětí
 • komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • výkon kolizního opatrovnictví 
 • náhradní rodinná péče - pěstounská péče, osvojení
 • spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně při plnění úkolů na úseku sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k cizině
 • sociální kuratela při péči o děti uvedené v § 6 zákona

Standardy kvality

Sociální poradce

Životní situace

Úřední hodiny

Pondělí  08:00 - 11:3012:30 - 17:00 
Úterý 08:00 - 11:3012:30 - 14:00 
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 
Pátek 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Marie Hrazděrová, DiS.vedoucí odboru, sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovník+420 461 353 056
+420 739 485 032
mhrazderova@mtrebova.cz
Mgr. Magda Macháčkovásociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 059
+420 605 193 087
mmachackova@mtrebova.cz
Mgr. Zdeněk Navrátilsociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 060
+420 731 669 923
znavratil@mtrebova.cz
Mgr. Irena Škadrovásociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 050
+420 604 207 808
iskadrova@mtrebova.cz
Eva Krejčířová, DiS.sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče+420 461 353 054
+420 731 042 421
ekrejcirova@mtrebova.cz
Mgr. Daniela Němcovásociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež+420 461 353 057
+420 731 699 098
dnemcova@mtrebova.cz
Bc. Lenka Sedlákovásociální služby a sociální pomoc, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník; zástupce vedoucí odboru+420 461 353 051
+420 731 635 570
lsedlakova@mtrebova.cz
Mgr. Aneta Václavkovásociální kurátor pro dospělé, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník+420 461 353 053
+420 732 584 896
avaclavkova@mtrebova.cz
Bc. Milena Páleníkovásociální služby a pomoc, sociální pracovník+420 461 353 052
+420 731 694 015
mpalenikova@mtrebova.cz
Monika Šejnohováreferentka odboru+420 461 353 058msejnohova@mtrebova.cz
Vytvořeno 20.2.2008 12:50:47 - aktualizováno 18.1.2019 10:11:41 | přečteno 12613x | irena.skadrova