Odbor životního prostředí

Olomoucká č. o. 2, 2. nadzemní podlaží

Základní činnosti odboru

 • v oblasti přenesené působnosti je orgánem státní správy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí v oblastech vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařské správy a veterinární péče, kdy správním obvodem v přenesené působnosti pro odbor životního prostředí je celé území Moravskotřebovska a Jevíčska, jedná se o město Moravská Třebová a dalších 32 obcí, 
 • vydává koordinovaná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska, zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí Městský úřad Moravská Třebová,
 • v oblasti samostatné působnosti:
  • zajišťuje řádné a efektivní fungování a dodržování povinností města dle platných právních předpisů pro oblast nakládání s odpady,
  • metodicky řídí činnost technických služeb v oblasti nakládání s odpady,
  • zajišťuje zpracování plánu odpadového hospodářství města a OZV týkající se likvidace odpadů, 
  • zajišťuje správu městské veřejné zeleně a provádí její kontrolu, plánuje rekonstrukce a údržbu veřejné zeleně a provádí kontrolu ve věcech zajištění údržby a správy veřejné zeleně, 
  • zabývá se ve spolupráci s městskou policií problematikou toulavých zvířat ve městě,
  • je gestorem povodňové komise města a obce s rozšířenou působností,
  • zabezpečuje činnost komise životního prostředí,
  • vykonává následnou agendu související s odtahem vozidel stojících na území obce v rozporu s příslušnými zákony

Životní situace

Úřední hodiny

Pondělí  08:00 - 11:3012:30 - 17:00 
Úterý 08:00 - 11:3012:30 - 14:00 
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 
Pátek 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor životního prostředí

Ing. Pavel Báčavedoucí odboru, ochrana ZPF+420 461 353 047
+420 737 273 694
pbaca@mtrebova.cz
Ing. Jiří Nechutalesní hospodářství a myslivost; zástupce vedoucího odboru+420 461 353 046jnechuta@mtrebova.cz
Bc. Veronika Cápalovávodní hospodářství+420 461 353 043
+420 605 204 622
vcapalova@mtrebova.cz
Mgr. Klára Donátovávodní hospodářství+420 461 353 042
+420 603 769 083
kdonatova@mtrebova.cz
Bc. Miroslav Flášarochrana přírody a krajiny a městská zeleň+420 461 353 045
+420 604 496 311
mflasar@mtrebova.cz
Ing. Alena Žvátorovárybářství, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání a samospráva na úseku odpadového hospodářství (dveře č. 220)+420 461 353 048
+420 604 496 292
azvatorova@mtrebova.cz
Ing. Michaela Jankůodpadové hospodářství, ochrana ovzduší+420 461 353 044mjanku@mtrebova.cz
Ing. Vladimír Čechalochrana zemědělského půdního fondu a vydávání koordinovaného závazného stanoviska a koordinovaného stanoviska+420 461 353 041vcechal@mtrebova.cz

Formuláře

Lesní hospodářství

Myslivost

Odpadové hospodářství

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody a krajiny

Rybářství

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost o vydání rybářského lístku365.67 KB .pdf

Vodní hospodářství

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla270.45 KB .pdf
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod238.24 KB .pdf
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu470.38 KB .pdf
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu373.13 KB .pdf
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu403.53 KB .pdf
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu384.77 KB .pdf
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel311.38 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění309.32 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění304.05 KB .pdf
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru289.65 KB .pdf
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav279.07 KB .pdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl424.52 KB .pdf
Žádost o vyjádření297.35 KB .pdf
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu316.43 KB .pdf
Žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona187.27 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu395.77 KB .pdf
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)384.81 KB .pdf
Žádost o stavební povolení k vodním dílům386.67 KB .pdf
Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu311.32 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu298.23 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu307.86 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu331.53 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu304.54 KB .pdf
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu339.32 KB .pdf
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu447.15 KB .pdf

Všeobecné

ZPF

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF57.39 KB .docx
Vytvořeno 20.2.2008 13:06:59 - aktualizováno 3.10.2016 22:10:47 | přečteno 10078x | ernest