Žádosti a formuláře

Formuláře odboru dopravy

Formuláře odboru finančního

Formuláře odboru investic a správy majetku

Formuláře odboru kancelář starosty a tajemníka

Formuláře odboru Obecní živnostenský úřad

Formuláře odboru vnitřních věcí

Formuláře odboru výstavby a územního plánování

Formuláře odboru životního prostředí

Formuláře odboru dopravy

Karty do digitálního tachografu

Registr řidičů

Registr vozidel

Silniční hospodářství

Taxislužba

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost o zápis do evidence vozidel taxislužby61.31 KB .docx
Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby59.2 KB .docx
↑ Nahoru

Formuláře odboru finančního

↑ Nahoru

Formuláře odboru investic a správy majetku

↑ Nahoru

Formuláře odboru kancelář starosty a tajemníka

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruŽádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím55.45 KB .docx
↑ Nahoru

Formuláře odboru Obecní živnostenský úřad

Pro online podání můžete využít aplikaci elektronické podání (aplikace JRF).
↑ Nahoru

Formuláře odboru vnitřních věcí

Evidence obyvatel

Matriční úřad

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Přihláška na setkání jubilantů55.39 KB .docx
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR55.52 KB .docx

Občanské průkazy a cestovní doklady

Ostatní

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Plná moc všeobecně54.66 KB .docx

Ztráty a nálezy

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Záznam o nalezené věci56.97 KB .docx
↑ Nahoru

Formuláře odboru výstavby a územního plánování

Formuláře úřadu územního plánování a stavebního úřadu naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a v přiložených souborech.
↑ Nahoru

Formuláře odboru životního prostředí

Lesní hospodářství

Myslivost

Odpadové hospodářství

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody a krajiny

Rybářství

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost o vydání rybářského lístku365.67 KB .pdf

Vodní hospodářství

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla270.45 KB .pdf
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod238.24 KB .pdf
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu470.38 KB .pdf
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu373.13 KB .pdf
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu403.53 KB .pdf
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu384.77 KB .pdf
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel311.38 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění309.32 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění304.05 KB .pdf
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru289.65 KB .pdf
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav279.07 KB .pdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl424.52 KB .pdf
Žádost o vyjádření297.35 KB .pdf
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu316.43 KB .pdf
Žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona187.27 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu395.77 KB .pdf
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)384.81 KB .pdf
Žádost o stavební povolení k vodním dílům386.67 KB .pdf
Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu311.32 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu298.23 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu307.86 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu331.53 KB .pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu304.54 KB .pdf
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu339.32 KB .pdf
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu447.15 KB .pdf

Všeobecné

ZPF

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF57.39 KB .docx
↑ Nahoru
Vytvořeno 7.7.2021 10:36:30 | přečteno 4998x | marek.nemec