Participativní rozpočet 2021

Tvoříme Moravskou Třebovou – spouštíme hlasování

V letošním roce město Moravská Třebová vyčlenilo 400 000 Kč na realizaci projektů, které v rámci participativního rozpočtu na území celého města navrhli sami občané. O těchto navržených projektech mohou občané hlasovat až do 6. června prostřednictvím ankety Mobilního rozhlasu.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením v letošním roce neproběhlo tradiční veřejné představení projektů. Ve stanoveném termínu bylo letos přijato celkem šest návrhů a všechny po zhodnocení realizovatelnosti postoupily do finálního hlasování. O tom, které projekty skutečně dojdou do fáze realizace, mohou občané rozhodovat až do 6. června prostřednictvím online ankety v Mobilním rozhlasu. Jedinou podmínkou pro hlasování je trvalé bydliště na území města. Výsledky hlasování budou zveřejněny po sečtení všech platných hlasů. 

Přijaté návrhy projektů

  • Revitalizace přírodního amfiteátru na Křížovém vrchu
  • Úprava prostoru vyhlídky u Plačící Anny
  • Dokončení renovace parčíku u pomníku Boršov
  • Psí hřiště – park
  • Zastřešení posezení před sušickou hospůdkou
  • Altán pro děti na zahradu mateřské školy v Boršově

Tyto návrhy byly předány k technické analýze příslušným odborům radnice, ty zhodnotily jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady.

Do hlasování postoupily následující návrhy projektů

1. Revitalizace přírodního amfiteátru na Křížovém vrchu

Současný stav amfiteátru na Křížovém vrchu je nevyhovující. Posezení je v dezolátním stavu, plochy jsou nezpevněné pro posezení i pohyb lidí. Ohniště bez přesného ohraničení, pohyblivé, nevkusné. Prostor je zanedbaný a bez koncepce. Není to dobrá vizitka pro celý prostor Křížového vrchu, který je již opraven a udržován s koncepcí pietní a rekreační funkcí. Cílem projektu je proto vzhledná úprava, zvýšení funkčnosti a bezpečnosti, díky zpevněným plochám pro sezení i čistší vzhled a údržba, jak místa, tak návštěvníků. Prostor se stane reprezentativní, hodný místa Křížového vrchu a především podtrhne úpravu památníku Plačící Anny a vyhlídky.

ikona souborunávrh projektu
ikona souborudoklad o vlastnickém vztahu k pozemku
ikona souboruhodnocení MěÚ

2. Úprava prostoru vyhlídky u Plačící Anny

Křížový vrch u pomníku Plačící Anny, vyhlídka a prostor kolem ní. Projekt zahrnuje zpevnění cesty od schodů na vyhlídku po kamenité cestě, která navazuje na schody a dále, směrem k ohništi, bude přecházet v šotolinovou. Dvě nové lavičky zpříjemní místo pro návštěvu a odpočinek. Na vyhlídce bude lavička umístěna tak, aby nebránila přístupu až k zábradlí, a druhá pod schody, aby byl výhled přímo na sochu. Nová informační cedule bude informovat nejen o legendě, ale hlavně o historii sochy samotné a sbírce občanů na její obnovu. Okolí v neposlední řadě zkrášlí květinová výsadba keříkových růží i popínavé a další vhodné květiny. 

ikona souborunávrh projektu
ikona souborudoklad o vlastnickém vztahu k pozemku
ikona souboruhodnocení MěÚ

3. Dokončení renovace parčíku u pomníku Boršov

Dokončení úpravy trávníku, srovnání povrchu, zasetí nové traviny, přidání laviček a květináčů pro okrasnou výsadbu. Parčík bude lákat svým udržovaným prostředím ke shlukování občanů Boršova, odpočinkovým aktivitám s možností využití MŠ ke zkvalitňování a udržování parčíku formou environmentální oblasti v životě dítěte – vytváření základního povědomí o okolním světě a především o vlivu člověka na životní prostředí.

ikona souborunávrh projektu
ikona souborudoklad o vlastnickém vztahu k pozemku
ikona souboruhodnocení MěÚ

4. Psí hřiště – park

Cílem projektu je zlepšení života psům a zároveň jejich majitelů. V celém městě není výběh určený pro pejskaře. Lokalita sídliště Západní byla vybrána s ohledem na velký počet majitelů psů na malém prostoru. Psi budou mít určený prostor pro pohyb po venku a nebudou nikoho ohrožovat.

ikona souborunávrh projektu
ikona souborudoklad o vlastnickém vztahu k pozemku
ikona souboruhodnocení MěÚ

5. Zastřešení posezení před sušickou hospůdkou

Uvedené místo je hojně navštěvované, ale v případě nepříznivého počasí není dostatek prostor kam se schovat. Nový přístřešek poskytne větší komfort posezení v letních měsících a i za nepříznivého počasí. 

ikona souborunávrh projektu
ikona souborudoklad o vlastnickém vztahu k pozemku
ikona souboruhodnocení MěÚ

6. Altán pro děti na zahradu mateřské školy v Boršově

Nový altán se bude nacházet v zahradě mateřské školy v Boršově. Děti tráví především v teplých jarních a horkých letních dnech většinu času venku a přístřešek jim poskytne ochranu před sluncem. Sloužit bude také pro jejich odpočinek, občerstvení a k dalším akcím pořádané školkou. 

ikona souborunávrh projektu
ikona souborudoklad o vlastnickém vztahu k pozemku
ikona souboruhodnocení MěÚ

Participativní rozpočet 2021

Přemýšlíte o tom, jak zkrášlit vaše okolí? Chtěli byste doplnit dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? I  v  letošním roce plánujeme uvolnit finanční prostředky na realizaci jednotlivých návrhů občanů města v  předpokládaném objemu do 100 000 Kč na jeden projekt.

ikona souboruPravidla participativního rozpočtu města Moravská Třebová 2021
ikona souboruFormuláře zadání projektu

V  minulém roce jsme na základě vašich návrhů renovovali parčík u pomníku v Boršově, postavili lanovou pyramidu pro děti v Sušicích a herní prvky dětského hřiště na návsi v Udánkách. Letos dokončíme také výstavbu workoutového hřiště na Knížecí louce.

Kontakt

Sekretariát starosty, propagace města, cestovní ruch, koordinátor svazku obcí Region MTJ, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Vytvořeno 2.3.2021 14:15:01 | přečteno 487x | barbora.dudikova