Vyhlášky a nařízení

Na této stránce naleznete platné vyhlášky a nařízení města Moravská Třebová, které schválila rada města nebo zastupitelstvo měs­ta.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruNařízení města Moravská Třebová č. 5/2021, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel273.12 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 4/2021 o nočním klidu345.19 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 3/2021 o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové442.6 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů479.36 KB .pdf
ikona souboruNařízení č. 1/2021 - Tržní řád671.11 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 7/2020 o zákazu bivakování a táboření na plochách veřejné zeleně v zastavěném území města Moravská Třebová274.15 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 5/2020, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství260.15 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 4/2020 o regulaci používání pyrotechnických výrobků450.96 KB .pdf
ikona souboruNařízení č. 2/2020 o vymezení místních komunikací nebo jejich úseků ve městě Moravská Třebová, které lze užít ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy278.03 KB .pdf
ikona souboruCeník úhrady za pořízení parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích automatů a za pořízení parkovací karty a parkovací známky v Moravské Třebové (k nařízení č. 2/2020)213.14 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2013267.83 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze psů471.67 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství1.64 MB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Moravská Třebová453.98 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 3/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 3/2017, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Moravská Třebová431.7 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Moravská Třebová551.48 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 5/2017 o regulaci provozování hazardních her1.71 MB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 2/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Moravská Třebová373.36 KB .pdf
ikona souboruNařízení č. 1/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Moravská Třebová1.63 MB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol v Moravské Třebové80.78 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 2/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství540.79 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 2/2013, kterou se mění OZV č. 1/2008 Požární řád města86.98 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 1/2012, kterou se ruší vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení785.85 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 3/2011, kterou se zrušuje Vyhláška města Moravská Třebová o provozu na tržnici – tržní řád, schválená městským zastupitelstvem 7.7.1992771.8 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 3/2010, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku ze vstupného720.86 KB .pdf
ikona souboruNařízení č. 1/2010, kterým se ruší nařízení městské rady č. 1/98, Domovní řád772.73 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 4/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 3/2001 o placení příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/200221.36 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti29.78 KB .pdf
ikona souboruNařízení rady města č. 1/2008, kterým se zrušuje nařízení města Moravské Třebové č. 1/2001, o sazbách daně z nemovitostí23.16 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 1/2008 Požární řád města62.01 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 4/2007, kterou se zrušuje vyhláška města Moravské Třebové č. 4/97 o fondu rozvoje bydlení ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2000, 1/2001, 2/2001, 7/2002, 2/2003 a 7/200423.04 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 6/2005, kterou se mění OZV o zřízení MěP z r. 199230.11 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 5/2005, kterou se zrušují doplňující OZV o MěP z r. 199531.95 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 4/2005, kterou se zrušuje vyhláška města Moravské Třebové č. 1/96 o digitální mapě města Moravská Třebová29.04 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 1/2005, kterou se zrušuje vyhláška městského zastupitelstva o čistotě a pořádku na území města MT a integrovaných obcí , schválená 27.12.1990, vyhláška města MT č. 2/94 o znaku a praporu města MT a jejich užívání a vyhláška města MT č. 11/96 o23.43 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 4/2000, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 4/95, o prodeji bytů, nebytových prostor a garáží23.51 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 7/1998, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 6/95, Domovní řád30.14 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 13/1996, kterou se ruší vyhláška města Moravské Třebové č. 2/1995, o zvláštním dopravním režimu v centru města258.17 KB .pdf
ikona souboruVyhláška č. 12/1996, kterou se ruší vyhláška města Moravské Třebové o ustanovení funkce městského architekta na Městském úřadě v Moravské Třebové29.46 KB .pdf
ikona souboruVyhláška o zřízení městské policie27.44 KB .pdf
Vytvořeno 25.9.2007 18:07:53 - aktualizováno 20.5.2021 10:12:25 | přečteno 4050x | ernest