Komise rady

Komise pro kulturu, sport a volný čas

Předseda
Mgr. Leopold König

Tajemník
Bc. Ivana Kelčová

Členové
Mgr. Roman Cápal
Mgr. Michael Havlík
Miloslav Hynšt
Petr Matoušek
Ing. Martin Sedlák
Jana Trantírková
Jiří Vopařil
Mgr. Monika Zemanová

Komise pro informační a komunikační technologie

Předseda
Libor Truhlář

Tajemník
Bc. Radim Šmehlík

Členové
Mgr. Bc. Richard Cvrkal
Ing. Radek Doležel
Ing. Josef Forman
Ing. Jiří Kvapil, Ph.D. 
Karel Moravec
Ing. Jaroslav Ploc

Komise dopravní

Předseda
Petr Frajvald

Tajemník
Ing. Petr Václavík

Členové
Pavel Berjak
Ing. Lukáš Horčík
Roman Neuer
Ing. Jan Rejchrt
Ing. Václav Slavíček
František Smolík
Libor Štol
Josef Valach

Komise pro investice a strategické plánování

Předseda
Ing. Pavel Charvát

Tajemník
Bc. Petra Procházková

Členové
Pavel Berjak
Luboš Konečný
Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Karel Krejčíř
Ing. Martin Bárta
Ing. Martin Peřina
Ing. Martin Sedlák
Vítězslav Škrabal
Milan Štrajt
Libor Truhlář
Jakub Zapletal

Komise bytová

Předseda
Irena Wölfelová

Tajemník
Andrea Drozdová Šramová

Členové
Ing. Martin Bárta
Milan Ebert
Drahomíra Koschatová
Bc. Milena Mašínová
Marie Navrátilová
Václav Opasek
Bc. Milena Páleníková
Miroslava Zouharová

Komise památkové péče

Předseda
Mgr. Radko Martínek

Tajemník
Eva Štěpařová

Členové
Jana Jedličková
PhDr. Miloš Kvapil
Věra Nováková
Ing. Marie Moravcová
Mgr. Alena Podhorná
Mgr. Jaroslava Skácelíková 
Filip Trunečka
PhDr. Jiří Šmeral

Komise pro výchovu a vzdělávání

Předseda
Mgr. Bc. František Zeman

Tajemník
Bc. Ivana Kelčová

Členové
Mgr. Bc. Lenka Bártová
Mgr. Jiřina Cvrkalová
Renata Částková
Adam Krepl
Karel Moravec
Mgr. Renata Nečasová
Magda Srncová
Mgr. Jiří Vokál
RSDr. Petr Vomela

Komise sociální, zdravotní a péče o děti

Předseda
Mgr. Miroslav Muselík

Tajemník
Bc. Milena Páleníková

Členové
Ludmila Dostálová, MBA
Jan Filipi
Blanka Chvátalová
Mgr. Ivana Jirková
Mgr. Ivana Kantůrková
Bc. Eliška Nislerová
Eva Olžbutová
Mgr. Jiří Vokál

Komise sbor pro občanské záležitosti

Předseda
Ludmila Koláčková

Tajemník
Ivana Radimecká

Členové
Drahomíra Dokoupilová
Ing. Marie Moravcová
Aleš Navrátil
Mgr. Jitka Snášelová, DiS.

Komise Zdravého města a MA 21

Předseda
Ing. Daniela Maixnerová

Tajemník
Bc. Pavlína Horáčková, DiS.

Členové
Veronika Cápalová
Karel Cvrkal
Mgr. Michael Havlík
Ing. Pavel Charvát
Zdeněk Kadlec
Ludmila Koláčková
Helena Kopřivová
Bc. Milena Mašínová
Irena Švichká
Jakub Zapletal

Komise životního prostředí

Předseda
Ing. Kamil Sopoušek

Tajemník
Bc. Miroslav Flášar

Členové
Oldřich Adámek
Jiří Bárta
RNDr. Milan Blaha
Lukáš Kadlec
Jaroslav Neuman
Lukáš Rajsner
David Smetana
Pavel Paňák

Komise pro prevenci kriminality

Předseda
Mgr. Jiří Vokál


Tajemník
Radovan Zobač

Členové
Mgr. Lenka Buchtová
JUDr. Zdeněk Dostál
Miloš Elfmark
JUDr. Miloš Izák
Mgr. Zdeněk Navrátil
Ing. Aleš Ondrůšek
Ing. Stanislav Vodák
Ing. Zbyněk Šmucer

Komise pro řízení realizace Strategického plánu rozvoje města

Předseda
Ing. Tomáš Kolkop

Tajemník
Bc. Petra Procházková 

Členové
Ing. Mgr. Dana Buriánková
Ing. Pavel Charvát
Ladislav Kotoulek
Ing. Miloš Mička
Ing. Martin Sedlák
Mgr. Tomáš Kroulík

Samosprávná komise Boršov

Předseda
Miloš Beyer

Členové
Tomáš Brunclík
Bc. Petr Hanák
Ing. Lukáš Horčík
Jiří Marek
Josef Němec
Pavel Slezák
Libor Štol
Jiří Vrána
Monika Vránová

Samosprávná komise Sušice

Předseda
Ing. Josef Forman

Členové
Josef Bohatec
Drahomíra Dokoupilová
Milada Horáková
Věra Charvátová
Ing. Peter Krajči
Oldřich Konečný
Dobromila Řezníčková
Miroslav Štěpař

Samosprávná komise Udánky

Předseda
Ing. Karel Krejčíř

Členové
Stanislava Hanáčková
Ing. Tereza Kobylková
Aleš Navrátil
Alena Odstrčilová
Josef Sís
Stanislava Šírová
Ing. Zdeněk Šunka
Jan Vojta


Vytvořeno 2.1.2019 14:30:13 | přečteno 3915x | ernest