Komise rady

Komise dopravní

Předseda
Petr Frajvald

Tajemník
Ing. Petr Václavík

Členové
Dušan Daniš
JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek
Josef Odehnal
Ing. Rudolf Rada
Libor Štol
Hana Zouharová

Komise pro investice a strategické plánování

Předseda
Ing. Miloš Mička

Tajemník
Bc. Petra Procházková

Členové
Bc. Gabriela Horčíková
Ing. Robert Kelnar
Ing. Miroslav Krejčí
Augustin Mrlina
Ing. Martin Peřina
Milan Štrajt
Libor Truhlář
Jiří Vopařil
Jakub Zapletal

Komise bytová

Předseda
Irena Wölfelová

Tajemník
Andrea Drozdová Šramová

Členové
Drahomíra Koschatová
Ing. Daniela Maixnerová
Václav Opasek
Bc. Milena Páleníková
Otakar Říha
Ladislav Weinlich

Komise památkové péče

Předseda
Mgr. Radko Martínek

Tajemník
Eva Štěpařová

Členové
PhDr. Miloš Kvapil
Mgr. Monika Marhounová
Petr Matoušek, Dis.
Ing. Marie Moravcová
Mgr. Tomáš Paseka (Eliáš OFM)
Petr Štěpař

Komise pro výchovu a vzdělávání

Předseda
Mgr. Lenka Greplová

Tajemník
Bc. Ivana Kelčová

Členové


Mgr. Bc. Lenka Bártová
Renata Částková
Mgr. Monika Filipi
Mgr. Petr Felner
Nikola Lachman
Karel Moravec
PhDr. Šárka Sekaninová
Mgr. Zdena Šafaříková
Hana Zmeškalová, Dis.

Komise sociální, zdravotní a péče o děti

Předseda
Mgr. Miroslav Muselík

Tajemník
Bc. Milena Páleníková

Členové
Ludmila Dostálová, MBA
Věra Beáta Charvátová
Vojtěch Jílek, Dis.
Pavlína Kaderková
Mgr. Dagmar Netolická
Bc. Eliška Nislerová
Milena Šedová

Komise sbor pro občanské záležitosti

Předseda
Ludmila Koláčková

Tajemník
Ivana Radimecká

Členové
Iva Kuchtová
Mgr. Božena Kvapilová
Ing. Marie Moravcová
Aleš Navrátil
Marie Rozholdová

Komise Zdravého města a MA 21

Předseda
Mgr. Václav Dokoupil

Tajemník
Bc. Pavlína Horáčková, DiS.

Členové
Radek Bílek
Ludmila Dostálová, MBA
Rudolf Jahoda
Zdeněk Kadlec
Ludmila Koláčková
Mgr. Helena Kopřivová
Veronika Olšovská

Komise životního prostředí

Předseda
RNDr. Milan Blaha

Tajemník
Bc. Miroslav Flášar

Členové
Oldřich Adámek
Lukáš Kadlec
Theodor Schön
Ing. Kamil Sopoušek

Komise pro prevenci kriminality

Předseda
Jiří Šeda

Tajemník
Mgr. Marie Hrazděrová, Dis.

Členové
Mgr. Lenka Buchtová
JUDr. Zdeněk Dostál
Jan Filipi
JUDr. Miloš Izák
Mgr. Romana Jílková
Mgr. Ivana Kantůrková
Roman Neuer
Ing. Aleš Ondrůšek
Mgr. Pavel Vaňkát
Ing. Stanislav Vodák
Radovan Zobač

Samosprávná komise Boršov

Předseda
Jiří Vrána

Členové

Miloš Beyer
MgA. Marie Blažková
Dalibor Blaha
Bc. Jaroslav Hanák
Petr Hanák
Ing. Lukáš Horčík
Libor Štol
Bc. Monika Vránová

Samosprávná komise Sušice

Předseda
Ing. Josef Forman

Členové
Josef Bohatec
Drahomíra Dokoupilová
Josef Dvořáček
Ing. Peter Krajči
Dobromila Řezníčková
Miroslav Štěpař

Samosprávná komise Udánky

Předseda
Ing. Karel Krejčíř

Členové
Ing. Martin Bárta
Miroslava Hanáčková
Ing. Tereza Kobylková
Ing. Luboš Konečný
Alena Odstrčilová
Josef Sís
Antonín Sychra
Stanislava Šírová
Ing. Zdeněk Šunka
Jan Vojta


Vytvořeno 2.1.2019 14:30:13 | přečteno 4731x | ernest