Strategický plán rozvoje města

 ESF EU

Strategický plán města Moravská Třebová

Projekt:  Moravská Třebová – tvorba SPR a zavedení metody kvality CAF
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0./0.0/16_033/0002822
Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Město Moravská Třebová se rozhodlo zpracovat klíčový strategický dokument “Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová“. V dokumentu budou shrnuty a naplánovány klíčové strategické záměry rozvoje města na několik následujících let.
Město Moravská Třebová se snaží svou budoucnost aktivně ovlivňovat již řadu let. Tento proces realizuje město ve spolupráci s klíčovými partnery, kteří významně ovlivňují rozvoj města. Finální strategický plán, který byl schválen zastupitelstvem města dne 3.9.2018 je k dispozici na těchto stránkách, spolu s dalšími dokumenty jako je průzkum podnikatelského prostředí, průzkum spokojenosti obyvatelstva a profil města.

ikona souboruStrategický plán rozvoje města
ikona souboruProfil města
ikona souboruPSO
ikona souboruPPP

Zastupitelstvo města schválilo dodatek ke Strategickému plánu rozvoje města usnesením č. 481/Z/070920 ze dne 7. 9. 2020.
ikona souboruAktualizace SPR - dodatek školství

V dubnu 2022 proběhla střednědobá evaluace strategického plánu rozvoje města. Výsledkem evaluace je zpráva, ve které jsou uvedena doporučení k aktualizaci strategického plánu do roku 2025. Na základě evaluační zprávy byly projednány všechny záměry a na ně navazující opatření a dne 20.06.2022 byla zastupitelstvem města, usnesením č  846/Z/200622 schválena aktualizace strategického plánu rozvoje města do roku 2025. Výraznější změny byly provedeny zejména u opatření A.3.5 Infrastruktura pro volný čas, které bylo doplněno o oblast kultury a samostatně byly doplněny 2 nové záměry – A.6 Školství, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a A.7 Životní prostředí. Záměr A.6 zahrnuje i obsah dodatku z roku 2020.

ikona souboruAktualizovaný strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2018 - 2025 (aktualizace 2022)


Vytvořeno 19.9.2018 9:20:31 | přečteno 2882x | p.prochazkova