Moravská Třebová - původní regulační plán městské památkové rezervace

Regulační plán městské památkové rezervace Moravská Třebová (dále jen „RPn MPR“) představuje dohodu obce, občanů a státu o respektování způsobu využití a uspořádání území a vytváření předpokladů pro jeho využívání po dobu návrhového období. Návrhové období regulačního plánu MPR Moravská Třebová se předpokládá do roku 2015. Koncept regulačního plánu MPR Moravská Třebová byl zpracován na základě Zadání RPnMPR projednaného a schváleného Zastupitelstvem města Moravská Třebová usnesením č.4/S/280800 ze dne 28. 8. 2000.

Návrh regulačního plánu MPR Moravská Třebová byl dopracován na základě Souborného stanoviska ke konceptu RPnMPR schváleného Zastupitelstvem města Moravská Třebová usnesením č.2/S/110601 ze dne 11. 6. 2001.

Všechny dokumenty jsou k dispozici všem zájemcům k nahlédnutí na městském úřadě – odbor rozvoje města, vedoucí

Ing. Miroslav Netolický, tel.: 461 353 143

e-mail: mnetolicky@mtrebova.cz

ikona souboruNávrh závazné části RPn MPR
ikona souboruPlné znění regulačního plánu MPR Moravská Třebová
ikona souboruŽádost o příspěvek z programu Regenerace MPR a MPZ – formulář
ikona souboruŽádost o příspěvek z programu Regenerace MPR a MPZ – vzor vyplněného formuláře
ikona souboruNávod pro vyplnění žádosti o příspěvek
ikona souboruObecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu MPR

Regulační plán – seznam map

 1. ikona souboruŠirší územní vztahy
 2. ikona souboruPlán funkčního využití
 3. ikona souboruPlán regulačních prvků
 4. ikona souboruRegenerační procesy
 5. ikona souboruVýkres dopravy a zeleně
 6. ikona souboruZásoby elektrickou energií
 7. ikona souboruTelekomunikace
 8. ikona souboruZásobování plynem
 9. ikona souboruVodovod
 10. ikona souboruKanalizace
 11. ikona souboruMalé a střední zdroje znečišťování
 12. ikona souboruKoordinační výkres inženýrských sítí
 13. ikona souboruVeřejně prospěšné stavby
 14. ikona souboruSchéma hlavního výkresu
Vytvořeno 8.6.2021 8:57:17 | přečteno 62x | sona.elfmarkova