Mladějov na Moravě - Změna č. 1 ÚP

Dne 25.06.2021 rozhodlo zastupitelstvo obce Mladějov na Moravě o pořízení Změny č. 1 ÚP zkráceným postupem.

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamujeme zahájení opakovaného řízení o Změně č. 1 ÚP. Opakované veřejné projednání se uskuteční dne 23.06.2022 v 10:00 v kulturním domě Mladějov. Návrh ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17.05.2022 do 30.06.2022. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce uplatnit svá stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného jednání změněny. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, rovněž k částem řešení, které byly od veřejného jednání změněny. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

V textové části návrhu včetně odůvodnění je upravená a doplněná část návrhu zvýrazněna zelenou barvou.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruKOORDV_5_Z1.pdf9.31 MB .pdf
ikona souboruZPF_5_Z1_výřez.pdf943.31 KB .pdf
ikona souboruZměna č. 1 UP Mladějov - OVJ-upravený návrh.pdf1.81 MB .pdf
ikona souboruVZCU_5_Z1_výřez.pdf671.63 KB .pdf
ikona souboruHV_5_Z1_výřez.pdf720.52 KB .pdf

Vytvořeno 25.1.2022 9:35:37 | přečteno 246x | sona.elfmarkova