Moravská Třebová - Změna č. 5 ÚP

Dne 01.11.2021 byla zastupitelstvem města Moravská Třebová vydána Změna č. 5 územního plánu Moravská Třebová opatřením obecné povahy, s nabytím účinnosti dne 19.11.2021

Vydaná Změna č. 5 územního plánu Moravská Třebová (tisk), včetně dokladové části je uložena na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na odboru investic a správy majetku MěÚ Moravská Třebová a na Krajském úřadu Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování.


Vytvořeno 22.2.2021 9:38:44 | přečteno 228x | sona.elfmarkova