Třebařov ÚP

Dne 01.11.2021 byl zastupitelstvem obce Třebařov vydán územní plán Třebařov opatřením obecné povahy, s nabytím účinnosti dne 19.11.2021.

Vydaný ÚP Třebařov (tisk), včetně dokladové části je uložen na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na OÚ Třebařov a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování


Vytvořeno 26.6.2019 16:02:34 | přečteno 1111x | sona.elfmarkova