Vranová Lhota ÚP - nový

Dne 27.01.2021 schválilo zastupitelstvo obce pořízení územního plánu Vranová Lhota

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamujeme zahájení opakovaného řízení o návrhu územního plánu Vranová Lhota. Opakované veřejné projednání se uskuteční dne 22.08.2022 v 10:00 v kanceláři č. 222 MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2. Návrh ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19.07.2022 do 29.08.2022. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného jednání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit svá stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného jednání změněny. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky se uplatňují pouze k částem řešení, které byly od veřejného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruKOORDV_5.pdf16.71 MB .pdf
ikona souboruŠV_50.pdf4.07 MB .pdf
ikona souboruZPF_5.pdf4.11 MB .pdf
ikona souboruVPS_5.pdf2.2 MB .pdf
ikona souboruHLV_5.pdf4.14 MB .pdf
ikona souboruVZCU_5.pdf2.51 MB .pdf
ikona souboruIS_5.pdf3.72 MB .pdf
ikona souboruOdůvodnění ÚP Vranová Lhota_návrh pro opakované VP.pdf1.69 MB .pdf
ikona souboruÚP Vranová Lhota_návrh pro opakované VP.pdf872.49 KB .pdf

Vytvořeno 1.2.2021 9:39:36 | přečteno 560x | sona.elfmarkova