Vranová Lhota ÚP - nový

Dne 27.01.2021 schválilo zastupitelstvo obce pořízení územního plánu Vranová Lhota

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamujeme zahájení řízení o územním plánu Vranová Lhota. Veřejné projednání se uskuteční dne 01.06.2022 v 13:00 v Domě služeb Vranová Lhota. Návrh ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 28.04.2022 do 08.06.2022. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruKOORDV_5.pdf16.71 MB .pdf
ikona souboruZPF_5.pdf4.05 MB .pdf
ikona souboruŠV_50.pdf4.07 MB .pdf
ikona souboruHLV_5.pdf4.13 MB .pdf
ikona souboruIS_5.pdf3.72 MB .pdf
ikona souboruVZCU_5.pdf2.51 MB .pdf
ikona souboruVPS_5.pdf2.2 MB .pdf
ikona souboruÚP Vranová Lhota_upravený návrh.pdf870.02 KB .pdf
ikona souboruOdůvodnění ÚP Vranová Lhota_upravený návrh.pdf1.66 MB .pdf

Vytvořeno 1.2.2021 9:39:36 | přečteno 497x | sona.elfmarkova