Územní plán Vrážné

Dne 06.09.2021 byl zastupitelstvem obce Vrážné vydán územní plán Vrážné opatřením obecné povahy, s nabytím účinnosti dne 22.09.2021.

Vydaný ÚP Vrážné (tisk), včetně dokladové části je uložen na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na OÚ Vrážné, na MěÚ Jevíčko a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování.


Vytvořeno 22.11.2019 10:44:03 | přečteno 516x | sona.elfmarkova