Hlasování z 29. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 20.06.2022

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 2.
Volba členů volební a návrhové komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2.
Volba ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 4.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 5.
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.06.2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 08.06.2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 7.
Závěrečný účet a rozbor hospodaření Města Moravská Třebová za rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 14
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek
Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Miloš Mička
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    

Zdrželo se:
 Petr Hanák Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  

Nehlasovalo:
JUDr. Miloš Izák      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 8.
Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 9.
Rozbor hospodaření města k 30.04.2022 a návrh rozpočtových úprav -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  

Zdrželo se:
 Petr Hanák Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 9.
Rozbor hospodaření města k 30.04.2022 a návrh rozpočtových úprav -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 10.
Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 11.
Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 4/2019 Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 12.
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 13.
Strategický plán sociálního začleňování města Moravská Třebová pro období 2022 ­ 2027 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 14.
Rekonstrukce Latinské školy - podání žádosti o dotaci -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 15.
Přístavba k ZŠ U Kostela - podání žádosti o dotaci -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 16.
Obnova objektu Muzea a vytvoření nové expozice - podání žádosti o dotaci -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 17.
Odměny občanům - členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 18.
Různé - hlasování o opakovaném zařazení tisku č. 5 (číslo bodu 7)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 7.
Závěrečný účet a rozbor hospodaření Města Moravská Třebová za rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    
Vytvořeno 22.6.2022 10:39:34 | přečteno 559x | marek.nemec