Hlasování z 11. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 17.02.2020

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - schválení programu s předřazením bodu 25 na začátek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Martin Sedlák  

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Zdeněk Ošťádal

Zdrželo se:
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 2.
Volba členů návrhové komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2.
Volba ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 25.
Odvolání starosty města - protinávrh - tajné hlasování změnit na veřejné hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 2
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář    

Proti:
Ing. Josef Jílek Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 25.
Odvolání starosty města - protinávrh - odvolání rady města
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 10
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková
Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Miroslav Muselík    

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    

Zdrželo se:
 Petr Hanák JUDr. Miloš Izák Mgr. Radko Martínek  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 25.
Odvolání starosty města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
 Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider  Miroslav Jurenka    

Zdrželo se:
Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Miroslav Muselík  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5.
Zápis z jednání finančního výboru dne 10.02.2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.01. a 03.02.2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7.
Rozpočtová úprava 9/2019 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8.
Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a daru z rozpočtu města v roce 2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 9.
Finanční příspěvky (dotace) z rozpočtu města ­ 1. kolo -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář    

Zdrželo se:
Ing. Pavel Charvát Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 10.
Žádost o poskytnutí daru - Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s. - protinávrh - částka 10.000 Kč
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 7
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal    

Proti:
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek  Libor Truhlář  

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Miroslav Muselík Ing. Martin Sedlák  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 10.
Žádost o poskytnutí daru - Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal

Proti:
 Libor Truhlář      

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík Ing. Martin Sedlák  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 11.
Prodej pozemku ul. Zámecká -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 12.
Prodej pozemku parc.č. 3814/5 Boršov -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 13.
Výkup pozemku pod cyklostezkou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 14.
Nabídka ke koupi nemovitosti -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Kolkop      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 15.
Cena vodného a stočného na rok 2020 - oprava usnesení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 16.
Podání žaloby o uhrazení smluvních pokut - GENEXT,a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 17.
Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 18.
Dohoda o uznání a splácení dluhu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 19.
Generel zeleně města Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  

Proti:
 Miroslav Jurenka      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 20.
Informace o zapojení do projektu "Přírodní zahrady" z NPŽP -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 21.
Koncepce prorodinné politiky a účast města v soutěži "Obec přátelská rodině a seniorům" -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 22.
Výstup z jednání ve věci zajištění nepřetržitého provozu Městské policie Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 23.
Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města ­ oprava -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík

Zdrželo se:
Mgr. Radko Martínek Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 24.
Návrh na demolici ZÁMECKÉHO MLÝNA - návrh na změnu usnesení - ZM ukládá radě města vypracovat studii využitelnosti objektu mlýna a náklady na případnou demolici a případnou stabilizaci objektu zámeckého mlýna a předložit materiály ZM k posouzení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková
Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář    

Proti:
Ing. Zdeněk Ošťádal      

Zdrželo se:
Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová      
Vytvořeno 18.2.2020 9:28:03 | přečteno 407x | marek.nemec