Hlasování z 16. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 14.12.2020

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 2.
Volba členů volební a návrhové komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2.
Volba členů volební ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - tisk č. 19 před tisk č. 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 21.
MHD - ZM pověřuje RM připravit plán obnovení provozu MHD
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková
Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář    

Zdrželo se:
 Petr Frajvald Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Ing. Zdeněk Ošťádal  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 21.
MHD -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5.
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 07.12.2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 02.12.2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář

Nehlasovalo:
Mgr. Radko Martínek      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7.
Rozpočtová úprava 11/2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal
Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář    

Proti:
Ing. Tomáš Kolkop      

Zdrželo se:
Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8.
Pravidla rozpočtového provizoria města na I. čtvrtletí roku 2021 - M. Jurenka - protinávrh na úpravu položky - zabezpečení objektu Panského mlýna 150 tis. Kč - přesun do rozpočtové rezervy
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 9
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Miroslav Muselík

Proti:
RNDr. Milan Blaha Ing. Josef Jílek Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal
Ing. Martin Sedlák      

Zdrželo se:
 Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 8.
Pravidla rozpočtového provizoria města na I. čtvrtletí roku 2021 - M. Jurenka - protinávrh na úpravu položky -  TJ Slovan 1 mil. Kč - přesun do rozpočtové rezervy
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 12
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Miroslav Muselík  

Proti:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek
Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák

Zdrželo se:
 Petr Hanák  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8.
Pravidla rozpočtového provizoria města na I. čtvrtletí roku 2021 - M. Jurenka - protinávrh na úpravu položky - provoz MHD z 240 tis.Kč na 150 tis. Kč s přesunem do rezervy
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 10
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Miroslav Muselík

Proti:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal    

Zdrželo se:
 Petr Hanák Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 8.
Pravidla rozpočtového provizoria města na I. čtvrtletí roku 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 7
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Miroslav Muselík  

Zdrželo se:
 Petr Hanák JUDr. Miloš Izák    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 9.
Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 10.
Prodej pozemku parc. č. 88/11 ul. Marxova -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 4
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová
Ing. Miloš Mička Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop

Zdrželo se:
Mgr. Roman Cápal  Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 11.
Prodej pozemku parc. č. 247/22 Boršov -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 12.
Prodej pozemku parc. č. 402/47 a 402/64 Linhartice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 13.
Prodej bytové jednotky v domě č. p. 1480, č. o. 17 v ul. Nádražní -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková
Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová
Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  

Zdrželo se:
Mgr. Roman Cápal  Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Martin Sedlák    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 14.
Doplnění - Výkup pozemků z vlastnictví Povodí Moravy, s.p. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 15.
Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za komunální odpad -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 4
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal
Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář    

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Miroslav Muselík

Zdrželo se:
Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská Mgr. Ivana Kantůrková  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 16.
Obecně závazná vyhláška o zákazu bivakování a táboření -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  

Proti:
Ing. Tomáš Kolkop      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 17.
Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová na období 2021-2025 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      

Zdrželo se:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Charvát Ing. Milan König Ing. Zdeněk Ošťádal


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 18.
Cena vodného a stočného na rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář

Zdrželo se:
 Petr Hanák      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 19.
Panský mlýn - průběžné informace -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář

Zdrželo se:
PaedDr. Hana Horská      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 20.
Žádost o dotaci na akci Modernizace ul. Svitavské od J. K. Tyla po ul. Dr. Jánského -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      
Vytvořeno 15.12.2020 8:07:44 | přečteno 236x | marek.nemec