Hlasování z 17. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28.11.2016

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - změna pořadí tisků
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - hlasování o programu jako celku
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2.
Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Ošťádal      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2.
Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
RNDr. Josef Ošťádal      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 5.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16.11.2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 40.
Zápis z jednání VSR-50 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Kolkop      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 7.
Odvolání a návrh na jmenování člena finančního výboru -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 8.
Cena stočného na rok 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 9.
Cena vodného na rok 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 10.
Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 41.
Informace o pořizování Změny č. 2 územního plánu města, řešení průmyslové zóny - b
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 11.
Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2017 - jednání ZM - posun na 16:00
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 2
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Proti:
 Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Miroslav Muselík  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 11.
Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2017
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička
RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 12.
Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města na rok 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 13.
Rozbor hospodaření města k 30.09.2016 a návrh rozpočtových úprav -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 14.
Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera - 10.000 Kč dar + uzavření darovací smlouvy
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    

Proti:
Mgr. Miroslav Muselík      

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Josef Odehnal  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 15.
Poskytnutí daru - Babybox pro odložené děti ­ STATIM, z.s. - protinávrh Ing. Kolkop 10.000 Kč
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 3
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal    

Proti:
PaedDr. Hana Horská  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková JUDr. Miloš Izák
MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 15.
Poskytnutí daru - Babybox pro odložené děti ­ STATIM, z.s. - protinávrh Mgr.Bártová 5.000 Kč
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 2
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Proti:
 Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Miroslav Muselík  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 15.
Poskytnutí daru - Babybox pro odložené děti ­ STATIM, z.s.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 3
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Miroslav Muselík
Mgr. Petr Vágner      

Proti:
Ing. Josef Jílek Ing. Tomáš Kolkop  Josef Odehnal  

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová  Miroslav Jurenka Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 18.
Uzavření smlouvy o veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na rok 2017 - protinávrh neschválit uzavření smlouvy
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 5
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská  Miroslav Jurenka
 Josef Odehnal      

Zdrželo se:
 Milada Horáková JUDr. Miloš Izák Mgr. Miroslav Muselík Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 18.
Uzavření smlouvy o veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na rok 2017
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 11
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
 Josef Odehnal      

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  

Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Muselík Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 19.
Poskytnutí dotací z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva kultury Programu regenerace MPR a MPZ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka  


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 20.
Oblastní charita Moravská Třebová ­ žádost o změnu účelu části poskytnuté dotace -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 21.
Beková Monika - dohoda o úhradě dluhu na nájmu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 22.
Návrh na potvrzení výše místního poplatku za komunální odpad -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 26.
Nová ulice - protinávrh Ing. Kolkop - nová ulice Jana Škody
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 1
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Tomáš Kolkop  Libor Truhlář    

Proti:
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 26.
Nová ulice - protinávrh RNDr. Ošťádal - nová ulice Jany Martínkové
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 1
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská Ing. Tomáš Kolkop RNDr. Josef Ošťádal

Proti:
 Miroslav Jurenka      

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 26.
Nová ulice - protinávrh Ing. Mička - ponechat název ulice Strážnického
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  

Proti:
Mgr. Roman Cápal      

Zdrželo se:
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 23.
Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o školských obvodech mateřských škol v Moravské Třebové -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Zdrželo se:
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 24.
OZV města Moravská Třebová o nočním klidu - návrh na doplnění - Ing. Jílek článek 3 odst. 2 písm. a) doplnit 24.12. a Bílou sobotu (15.4.2017)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
 Josef Odehnal      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 27.
Demolice budovy č.p. 634 na ul. Svitavské -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 5
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
MUDr. Petr Kelča  Josef Odehnal    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 28.
Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 29.
Informace z dražby nemovitostí ze dne 22.10.2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Ošťádal      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 30.
Prodej stavebního pozemku parc. č. 234/3, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 219, část Město, ul. Krátká č. o. 6 - M. Jurenka protinávrh - dražba s vyvolávací cenou 660.000 Kč (odložení tisku a pověření RM realizací dražby), Ing. Mačát 720.000 Kč
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová PaedDr. Hana Horská  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Zdeněk Ošťádal      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 31.
Prodej části pozemku parc. č. 94/5 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Marxova -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 32.
Prodej pozemku parc. č. 1893/7 a 1891/3 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Dvorní -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 33.
Návrh na prodej nemovitostí ­ sloupů veřejného osvětlení v Boršově -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 34.
Kupní smlouva ve věci prodeje pozemků Lesům ČR -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
RNDr. Josef Ošťádal      


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 35.
Směna pozemků mezi Městem a manželi Václavkovými v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Sušice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 36.
Výkup pozemku parc. č. 3635/17 v Moravské Třebová, část Sušice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 37.
Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2600/2 v obci a kat. území Moravské Třebová ( v blízkosti ul. Tyršovy) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 38.
Návrh na uzavření smlouvy o budoucích smlouvách s firmou Kubík a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 39.
Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí pozemků od ÚZSVM -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 42.
Informace o projektu "Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF" -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 17.
Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová - protinávrh Ing. Jílek - rozšířit výjimku o studentku Sedlákovou
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář

Proti:
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát
 Josef Odehnal      


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 17.
Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 16.
Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2017 - protinávrh Ing. Mička - přesun částky 130 tis. Kč do rezervy
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 16.
Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2017 - protinávrh Ing. Kolkop - odstranění čátky týkající se demolice dětského oddělení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 6
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská Ing. Václav Mačát
Ing. Miloš Mička Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
 Milada Horáková JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Mgr. Miroslav Muselík


Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 16.
Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2017
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop RNDr. Josef Ošťádal


Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 25.
Vnitřní předpis č. 5/2016, Statut výborů zastupitelstva města Moravská Třebová - Ing. Jílek - výzva ke stažení tisku z jednání, k dopracování na další jednání ZM
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová  Milada Horáková JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Proti:
Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská  Josef Odehnal  

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 6.
Jednání finančního výboru zastupitelstva města - protinávrh - hlasovat o každém bodu usnesení samostatně
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Ošťádal      


Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 6.
Jednání finančního výboru zastupitelstva města - hlasování o bodu usnesení č. 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 6.
Jednání finančního výboru zastupitelstva města - hlasování o bodu usnesení č. 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 6.
Jednání finančního výboru zastupitelstva města - protinávrh Ing. Kolkop - hlasovat po doplnění Ing. Mačátem k usnensení č. 3, jako o samostatném usnesení č. 4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider PaedDr. Hana Horská Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Proti:
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča


Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 6.
Jednání finančního výboru zastupitelstva města - hlasování o bodu usnesení č. 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 6.
Jednání finančního výboru zastupitelstva města - hlasování o bodu usnesení č. 4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 7
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner    

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  

Zdrželo se:
RNDr. Josef Ošťádal      


Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: 43.
Různé - návrh nových členů KV - Ing. Miroslav Klíč, Renata Částková (za pana Lipovského a Tylšara - odvolání)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    
Vytvořeno 15.12.2016 8:34:07 | přečteno 404x | radim.smehlik