Hlasování z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19.02.2018

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - zařazení tisku číslo 4 (stanovisko k tisku číslo 3)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - sloučené projednání tisku číslo 3 a 4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  

Proti:
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - protinávrh - odložení tisku číslo 3 a 4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
MUDr. Petr Kelča      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - protinávrh - schválení programu jako celku
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová  Miroslav Jurenka    

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2.
Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2.
Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4.
Výkon funkce neuvolněného člena rady města bez nároku na odměnu ­ upřesnění -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5.
Rekonstrukce bazénu ZŠ ul. Palackého - průběh akce - spojený tisk 3 a 4 - schválení předložené varianty č. 3 opravy bazénu ZŠ v ul. Palackého
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 11
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička  Libor Truhlář  

Proti:
Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider MUDr. Petr Kelča    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 5.
Rekonstrukce bazénu ZŠ ul. Palackého - průběh akce - spojený tisk 3 a 4 - přestávka 15 minut
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Proti:
PaedDr. Hana Horská Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
 Milada Horáková      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 5.
Rekonstrukce bazénu ZŠ ul. Palackého - průběh akce - spojený tisk 3 a 4 - schválení předložené varianty č. 2 úpravy Rekonstrukce bazénu na ZŠ v ul. Palackého, na vědomí zpráva o průběhu zpracování studie a projektové dokumentace
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 9
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      
Vytvořeno 20.2.2018 8:17:57 | přečteno 322x | marek.nemec