Hlasování z 29. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25.06.2018

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - předřazení tisku č. 18 na jednání po příchodu hejtmana
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2.
Volba členů návrhové komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Ošťádal      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2.
Volba ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Kolkop      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 06.06.2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 5.
Jednání finančního výboru zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Proti:
Ing. Tomáš Kolkop      

Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Ošťádal      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 20.
Nemocnice následné péče Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Ošťádal      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 6.
Změna ve složení zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 7.
Výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města bez nároku na odměnu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 8.
Stanovení počtu volených členů zastupitelstva města Moravská Třebová na volební období 2018-2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 9.
Návrh na vydání Změny č. 2 územního plánu Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 2
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner

Proti:
Ing. Pavel Charvát Ing. Tomáš Kolkop    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 10.
Závěrečný účet a rozbor hospodaření města Moravská Třebová za rok 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Kolkop      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 11.
Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Kolkop      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 12.
Singletracky v Moravské Třebové ­ zapojení města do další etapy -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    

Proti:
Ing. Zdeněk Ošťádal      

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Charvát Ing. Milan König  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 13.
Poskytnutí daru ­ Babybox pro odložené děti ­ STATIM, z.s. - protinávrh 10.000 Kč Ing. Kolkop
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 4
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
 Milada Horáková MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Zdeněk Ošťádal
Mgr. Petr Vágner      

Proti:
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Milan König Mgr. Miroslav Muselík

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská
 Miroslav Jurenka Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek  Josef Odehnal
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 13.
Poskytnutí daru ­ Babybox pro odložené děti ­ STATIM, z.s. - protinávrh 5.000 Kč p. Jurenka
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek  Josef Odehnal  Libor Truhlář

Proti:
Ing. Pavel Charvát Ing. Milan König Mgr. Miroslav Muselík  

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Zdeněk Ošťádal Mgr. Petr Vágner  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 14.
Rozbor hospodaření města k 30.04.2018 a návrh rozpočtových úprav - protinávrh - vyjmout soutěž o návrh na řešení koncepce bydlení Udánksý kopec z rozboru hospodaření (RO č. 3/2018) a odložit na další jednání ZM
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 7
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Charvát Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König  Josef Odehnal
Ing. Zdeněk Ošťádal      

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát  

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Mgr. Roman Cápal Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 14.
Rozbor hospodaření města k 30.04.2018 a návrh rozpočtových úprav -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    

Proti:
Ing. Pavel Charvát Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König  

Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Ošťádal      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 15.
Zpráva o přezkoumání hospodaření a ZÚ 2017 Českomoravské pomezí -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 16.
Návrh občanky města na přejmenování ul. Marxovy - protinávrh - tisk odložit
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 7
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Charvát Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Zdeněk Ošťádal

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková MUDr. Petr Kelča
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 16.
Návrh občanky města na přejmenování ul. Marxovy -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Mgr. Petr Vágner      

Proti:
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Zdeněk Ošťádal  

Zdrželo se:
Ing. Pavel Charvát  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 17.
Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v přípravní třídě Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2018/2019 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 18.
Povolení výjimky z počtu žáků Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2018/2019 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 19.
Dodatek č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 21.
Smlouvy o právu provedení stavby ­ Oprava chodníku v Udánkách ­ I. etapa -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 22.
Výkup pozemků ­ Oprava chodníku v Udánkách ­ I. etapa -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 23.
Prodej pozemku parc. č. 2618/2 Udánky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 24.
Prodej pozemku parc. č. 2631/3 a 2632/2, ul. J. K. Tyla -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 25.
Prodej pozemku parc. č. 2055/95 ul. Strážnického -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Zdrželo se:
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 26.
Prodej pozemku parc. č. 2009/22 na ul. Jevíčská -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 27.
Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 4154 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    
Vytvořeno 26.6.2018 12:58:44 | přečteno 391x | marek.nemec