Hlasování z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01.10.2018

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - protinávrh Ing. Jílek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 12
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Ing. Zdeněk Ošťádal    

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Ing. Miloš Mička  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města - přesun pořadí
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal Mgr. Petr Vágner

Proti:
Ing. Josef Jílek      

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    

Proti:
Ing. Josef Jílek      

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Kolkop      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2.
Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2.
Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 5.
Dohoda o narovnání - Ing. Jílek - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 11
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek    

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová
Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5.
Dohoda o narovnání -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek Ing. Milan König  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6.
Rozpočtová úprava č. 11/2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Pavel Charvát Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravská Třebová ­ plán společných zařízení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové ­ plán společných zařízení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 9.
Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Moravská Třebová - Ing. Kolkop - protinávrh - odložení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 9
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek  Josef Odehnal
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová  Miroslav Jurenka Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 9.
Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner

Proti:
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Daniela Maixnerová    

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek Ing. Milan König
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 10.
Vyjádření ke stavbě I/35 Staré Město, připojení na D 35 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek Ing. Zdeněk Ošťádal    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 11.
Nemocnice následné péče Moravská Třebová ­ změna smlouvy, nová smlouva -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek Ing. Tomáš Kolkop Ing. Zdeněk Ošťádal  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 12.
Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/0051500179 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 13.
Denisa Horváthová - dohoda u úhradě dluhu na nájmu ve splátkách -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 14.
Návrh prodeje pozemků parc. č. 2936/122, 2936/123 a 2936/124 společnosti protechnik consulting -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 4
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Mgr. Petr Vágner    

Proti:
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka  Josef Odehnal

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 15.
Prodej pozemků na ul. Bezručově -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 16.
Prodej pozemku parc. č. 673/13 na ul. Komenského -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 17.
Prodej pozemku parc. č. 2055/137 na ul. Strážnického -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek Ing. Zdeněk Ošťádal    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 18.
Prodej pozemku parc. č. 1367/3, 1367/2 a 1368/5, ul. Školní -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 19.
Prodej pozemku parc. č. 1367/1, ul. Školní -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek      
Vytvořeno 2.10.2018 8:14:43 | přečteno 286x | marek.nemec