Cyklostezka Brněnská – Gorazdova, Moravská Třebová

Náklady: 1.734.993 Kč bez DPH

  • z toho příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky 85 % z uznatelných nákladů
  • ostatní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Popis:

Cyklostezka o celkové délce cca 682 m se nachází v prostoru Knížecí louky. Stezka je z ulice Brněnská napojena v prostoru stávajícího vjezdu do areálu autoškoly a dále pokračuje na násep, který byl zřízen v rámci projektu Revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka. Následně cyklostezka klesá na úroveň stávajícího rostlého terénu a pokračuje kolem sportovního areálu do ulice Gorazdova, kde je ukončena v prostoru u parkoviště pod zámkem.

Přínosy projektu:

Výstavba cyklostezky odkloní cyklistickou dopravu z ulic Brněnská a Gorazdova ve městě Moravská Třebová.

Vytvořeno 8.1.2016 10:53:13 | přečteno 653x | tana