eGON centrum Moravská Třebová

oplzz.jpg

Vítejte na stránkách eGON centra Moravská Třebová. Zde naleznete všechny potřebné informace týkající se implementace eGovernmentu v Moravské Třebové a obcích jejího správního obvodu.

Technologické centrum ORP Moravská Třebová
  • formulář ikona souboruVyjádření zájmu obce pro vyjádření stanoviska obce k projektu Technologické centrum obcí s rozšířenou působností (kladné i záporné stanovisko)
Projekt Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová

V rámci implementace e-governmentu relizuje město Moravská Třebová projekt číslo CZ.1.04/4.1.00/40­.00082, název projektu -Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová, který je dotačně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Město Moravská Třebová již třetím rokem zvyšuje kvalifikaci a odborné znalostí svých zaměstnanců. V závěru roku 2009 zahájilo tříletý projekt s názvem „Vzdělávání v eGon centru Moravská Třebová“, který je dotačně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

Předpokládávané celkové náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny na 2.650.815 Kč, 85 % této částky pokryje dotace z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Díky dotaci se městu podaří ušetřit nemalé peníze ze svého rozpočtu, které každoročně vydává na vzdělávání svých úředníků. Projekt jde však ještě dál, umožní totiž vzdělávání nejen zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do městského úřadu a jeho příspěvkových organizací, ale také zaměstnanců 32 obcí v našem územním obvodu a příspěvkových organizací jimi zřízených.

Vzdělávací aktivity, semináře a školení jsou zaměřeny na aktuální problematiku reformy veřejného sektoru související s elektronizací veřejné správy. V nabídce jsou zahrnuty jak kurzy týkající se datových schránek, konverze dokumentů, CzechPOINTu nebo Základních registrů veřejné správy, tak kurzy počítačových dovedností programů Excel a PowerPoint nebo kurzy zaměřené na používání elektronických spisových služeb. Výuka probíhá jednak prezenční formou v učebně odboru dopravy městského úřadu, dále také mají studenti možnost si studium prohloubit distančně prostřednictvím tzv. e-learningových kurzů. Realizaci seminářů zajišťují lektoři vyškolení Institutem pro místní správu v Praze, jejichž prioritou je zejména praktické využití získaných poznatků.

Naše eGON centrum připravilo k dnešnímu dni 79 prezenčních seminářů, ve kterých bylo proškoleno téměř 400 studentů. Pokud připočítáme také e-learningové kurzy, celkem bylo uspořádáno více než 250 kurzů s počtem účastníků přesahujícím 1.500.

Prezentace z kurzů

Zřízení zákaznického účtu do KN pro výpisy CzechPOINT
  1. zřízení zákaznického účtu
  2. nastavení vazby CzechPOINTu s účtem KN
    • přihlášení do aplikace CzechPOINT pod účtem správce skupiny (jméno a heslo obdržené z MVČR – je nutné mít přiřazeny certifikáty v administraci CzechPOINTu)
    • vybrat roli správce skupiny
    • v položce Katastr nemovitostí – Změnit heslo – nastavit obdržené přístupové údaje
Zřízení zákaznického účtu do KN pro bezplatné výpisy pro potřeby obce Prezentace z jednání 29.1.2009 Kontakty na pracovníky eGON centra Moravská Třebová
Vytvořeno 8.1.2016 13:49:55 | přečteno 283x | ernest