IOP 06 - rozvoj služeb eGovernmentu

eu_mtr_web.png

Město Moravská Třebová se stalo úspěšným žadatelem o finanční podporu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností – města Moravská Třebová zřízením technologického centra, pořízením elektronické spisové služby a realizace vnitřní integrace úřadu.

Strategický rámec projektu technologických center vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY – Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, dále v návaznosti na ní realizovanými nebo připravovanými legislativními změnami (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a návrhy zákonů o základních registrech veřejné správy a jednotlivých registrů) a rozpracovanými aktivitami zejména Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivých krajů promítnutých do návrhu typových projektů samospráv.

Oblast intervence 2.1 Integrovaného operačního programu se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy (v cíli Konvergence) a zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v území, podporujících komplexní informatizaci a rozvoj informačních systémů v orgánech územní veřejné správy.

Podpora se v rámci oblasti intervence 2.1 soustředí na vytvoření podmínek pro zavádění, rozvoj a podporu služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) na regionální a místní úrovni veřejné správy, s vysokou mírou využití moderních informačních a komunikačních technologií jako prostředku pro zkvalitnění výkonu činností územních orgánů veřejné správy. Cílem eGovernment je modernizace a automatizace zejména vnitřních procesů vedoucí k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zároveň k výrazné redukci nákladů. Zlepšování úrovně poskytování elektronické veřejné správy se, kromě umožnění efektivnější komunikace mezi organizačními útvary veřejné správy (back office), projeví především ve vytváření podmínek pro rozšíření a zjednodušení komunikace veřejnosti (tedy občanů, podniků i neziskových organizací) s územní veřejnou správou (front office).

Technologická centra jsou určena zejména k provozu systémů

  • spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • typových projektů samospráv
  • systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí,
  • centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů
PřílohaVelikost
ikona souboruzadost final TC MT174.32 KB
ikona souborustudie proveditelnosti4.83 MB
ikona souborurozpocet projektu72.32 KB
Vytvořeno 8.1.2016 13:44:26 | přečteno 272x | ernest