Město Moravská Třebová odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a modernizace čističky odpadních vod

opzp_fs.png Stavbu dozoruje a řídí: Ing. Martin Staněk, vedoucí týmu správce stavby (VRV a.s.), tel. 603551380, email: stanek@vrv.cz

INFORMACE PRO OBČANY

Vedení města, správce stavby i zhotovitel mají maximální zájem na tom, aby byly minimalizovány negativní dopady stavby Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova na občany (na mysli máme výmoly, čistotu komunikací, omezení provozu atd.). Žádáme proto občany, aby jakákoliv zjištění, nedostatky, problémy a podobně okamžitě nahlásili správci stavby nebo členovi týmu správce stavby (VRV a.s.): František Vozák, tel. 603 238 329. Kon­takt na hlavního stavbyvedoucího: Ing. Pavel Binka, tel. 602 356 505 a stavbyvedoucího: Miroslav Spáčil, tel. 724 821 689.

Aktuality

16. března 2015

Ohlášeno zprovoznění splaškové kanalizace a zveřejněna výzva k napojování nemovitostí. Podrobnosti v příloze pod názvem Připojování 2015.

Říjen 2014

V současné době finišuje dokončení projektu „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“. V Boršově je kanalizace hotova vč. všech odboček, gravitační kanalizace i kanalizace tlakové. Dokončují se terénní úpravy. V Udánkách je kanalizace včetně odboček hotova, připravuje se oprava místní komunikace. Dokončují se terénní úpravy.

Nyní zhotovitel stavby předává hotové dílo městu a probíhají práce na odstraňování vad a nedodělků. Po převzetí stavby město požádá vodoprávní úřad o uvedení stavby do režimu předčasného užívání.

Napojování občanů na dokončenou kanalizaci bude možné přibližně v těchto termínech. V Boršově se počítá předběžně s termínem napojení v prosinci roku 2014. Pro Udánky je výhledově uvažováno s datem připojení v únoru 2015.

Duben 2014

Dokončování veřejných částí přípojek a osazování domovních revizních šachet v Boršově – u retenční nádrže, provádění prací na stokách v Udánkách

Říjen 2013

datum podpisu smlouvy na dokončení akce Kanalizace: 15. 10. 2013

Důležité informace!

Pokud vede trasa kanalizace v místní komunikaci, která je úzká, bude tato po dobu provádění prací téměř vždy plně uzavřena pro automobilovou dopravu, bude zajištěn pohyb pěších; pokud není ulice slepá, bude možný příjezd z druhé strany.

Po městě se bude pohybovat zvýšené množství techniky, bude zde mnoho výkopů. Dbejte své osobní bezpečnosti, nepouštějte děti do blízkosti stavenišť a skládek! Po provedení prací budou silnice a chodníky uvedeny do původního stavu.

Průběh výstavby

Datum podepsání smlouvy o dílo s FORTEX-AGS a. s. a Stavení vodohospodářská s. r. o.: 15. 10. 2013 Provádění prací v roce 2014: dokončení Udánek a Boršova Datum dokončení prací dle smlouvy o dílo: 31. 8. 2014 Připojování občanů Boršova a Udánek: do 12/2014

Základní parametry projektu
 • Celková délka kanalizace: 22 945,4 m
  • Délka kanalizace v Boršově: 9 263,8 m
  • Délka kanalizace v Sušicích: 4 616,2 m
  • Délka kanalizace v Udánkách: 3 782,9 m
  • Délka kanalizace v Anenském údolí: 162,7 m
 • Veřejné kanalizační ODBOČKY: 5 119,8 m
 • Napojení na stávající kanalizační síť
 • Nová GRAVITAČNÍ ODDÍLNÁ kanalizace – splašková, tj. odvádění pouze splaškové odpadní vody, vody dešťové budou odváděny jiným způsobem.
 • Sušice – čerpací stanice pro asi 430 obyvatel + výtlak DN100, 252 m
 • Křížení státních silnic: bezvýkopová technologie, tzv. protlaky
 • Počet kanalizačních přípojek: 495 ks o celkové délce 5 119,8 m
 • Ukončení přípojek: plastová revizní šachta z polypropylenu o průměru 0,3 m umístěná na hranici veřejného pozemku (přístup pro budoucí provozovatele)
 • Celkový objem vyhloubené zeminy: přes 39 200 m3
 • Celková plocha nově položených povrchů komunikací: 24 014 m2
Financování
 • Celkové očekávané náklady na vybudování kanalizační sítě a rekonstrukci ČOV: 255 mil. Kč.
 • 75% prostředků z fondu EU a SFŽP Státního fondu životního prostředí.
 • 25% pokrývá z vlastních zdrojů zadavatele – Města Moravská Třebová.
PřílohaVelikost
ikona souboruB 2 1 KATASTRÁLNÍ SITUACE ČOV LINHARTICE149.85 KB
ikona souboruB 2 2 sit2880 boršov 297x5301.45 MB
ikona souboruB 2 3 sit2880 boršov 297x18908.87 MB
ikona souboruB 2 4 Sušice katastr2000 297x9705.35 MB
ikona souboruB 2 5 katastr 2000 Udánky420x12602.15 MB
ikona souboruB 2 6 katastr 2000 Anenské údolí 420x297500.33 KB
ikona souboruB 3 1 Koordinační situace ČOV460.6 KB
ikona souboruB 4 3 2 protlak pod I 35 297x8401.11 MB
ikona souboruB 1 Celkova koordinacni situace 10000 594x840138.1 MB
ikona souboruPostup prací Udánky2.23 MB
ikona souboruPrezentace Moravská Třebová sadmar v01 2804114.73 MB
ikona souboruKANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY s animací679 KB
ikona souboru1 Měsíční zpráva 03 04 20111.97 MB
ikona souboru2 Měsíční zpráva 05 2011743 KB
ikona souboru3 Měsíční zpráva 06 20116.46 MB
ikona souboru4 Měsíční zpráva 07 2011552 KB
ikona souboruPrezentace VHOS OUSB1.65 MB
ikona souboruHarmonogram, verze 12 9 2011215.37 KB
ikona souboru5 Měsíční zpráva 08 2011832.5 KB
ikona souboru6 Měsíční zpráva 09 2011958.5 KB
ikona souboru7 Měsíční zpráva 10 2011934.5 KB
ikona souboru8 Měsíční zpráva 11 20111.01 MB
ikona souboru9 Měsíční zpráva 12 2011975 KB
ikona souboru10 Mesicni zprava 01 2012399.9 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA únor 2012887 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA březen 2012707.5 KB
ikona souboru1544 OUSB přípojky HMG Boršov17 2434.2 KB
ikona souboru1544 OUSB přípojky HMG Udánky28 3023.63 KB
ikona souboru1544 OUSB přípojky HMG Udánky22 2725.67 KB
ikona souboru2012 04 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SS, duben 2012840.5 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA květen 20121.24 MB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA červen 20121.08 MB
ikona souboruEU OUSB HA 12 07 19 Harmonogram OUSB1.29 MB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA červenec 20121.18 MB
ikona souboruAKTUALI 28 08 12 OUSB přípojky vč TERMÍNu město2107.35 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA srpen 20121.02 MB
ikona souboruhmg opravy komunikací udánky 22.5 KB
ikona souboru2012 09 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SS, září 20123.54 MB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA říjen 20121.68 MB
ikona souboruSušice stoka E 6 3141.64 KB
ikona souboruBoršov práce listopad 201212.17 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA listopad 2012916.5 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA prosinec 2012650.5 KB
ikona souboruMěsíční zpráva správce stavby leden 20132.72 MB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA únor 2013456.5 KB
ikona souboru2013 03 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SS, březen 2013456.5 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA duben 2013458.5 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA květen 2013460 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA červen 2013595.5 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA červenec 2013591.5 KB
ikona souboruMĚSÍČNÍ ZPRÁVA srpen 2013593.5 KB
ikona souboru2013 09 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SS, září 2013448.5 KB
ikona souboru2013 10 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SS, říjen 20131.61 MB
ikona souboru2013 11 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SS, listopad 20131.73 MB
ikona souboru2013 12 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SS prosinec 20133.69 MB
ikona souboru2014 01 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SS, leden 2014924.5 KB
ikona souboru2 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA únor 20141007.5 KB
ikona souboru3 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA březen 20148.77 MB
ikona souboru4 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA duben 2014924 KB
ikona souboru2014 05 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SS, květen 20144.56 MB
ikona souboru6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA červen 20141.1 MB
ikona souboru7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA červenec 20141022 KB
ikona souborumesicni zprava 8 20144.47 MB
ikona souboruPřipojování 201523 KB
Vytvořeno 8.1.2016 10:23:22 | přečteno 612x | tana