Oprava chodníku podél silnice II/368 ulice Lanškrounská, Moravská Třebová

Náklady: 2.065.303 Kč bez DPH

  • z toho příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky 85 % z uznatelných nákladů
  • ostatní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů

Zhotovitel:

Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

Popis:

Jedná se o rekonstrukci chodníku v ulici Lanškrounská vlevo v úseku od křižovatky s ulicí Sluneční po křižovatku s ulicí Nádražní. Chodník v délce 438,08 m a v šíři 1,53 – 2,25 m je navržen ze zámkové dlažby.

Přínosy projektu:

Účelem je úprava chodníku a míst pro přecházení tak, aby vyhovovaly požadavkům na bezpečnost a bezbariérovost. 

Vytvořeno 11.1.2016 16:49:12 | přečteno 414x | miroslav.netolicky