Cesta od renesance k baroku

logo eu
Celkové náklady: 34 936 321 Kč
Stavební část 24 694 772 Kč
Restaurování 5 622 270 Kč
Publikace – Slavné stavby Moravské Třebové 1 122 900 Kč
Informační kiosky 1 145 519 Kč
Propagace 1 410 860 Kč
3d digitální model 400 000 Kč
Film a animované spoty 540 000 Kč
Celkem 34 936 321 Kč
  • z toho dotace: ROP NUTS II severovýchod 92,5 %
  • vlastní zdroje: 7,5 %
Zhotovitel:

CGM Czech a.s.

Popis:

Obsahem projektu je vybudování nové turistické trasy, resp. historicko naučné stezky, obnovy významných objektů na této stezce a v neposlední řadě i marketingové aktivity vztahující se k nově vybudované nebo revitalizované infrastruktuře cestovního ruchu. Cílem projektu je zvýšení podílu cestovního ruchu na prosperitě celého moravskotřebovského a jevíčského regionu. Významnou součástí projektu je revitalizace 7 památkově chráněných objektů na nové stezce, délka stezky bude cca 1,4 km. Projekt bude realizován pro širokou turistickou veřejnost.

Přínosy projektu:

Vybudováním nové historicko – naučné stezky dojde k zajištění lepší dostupnosti atraktivit cestovního ruchu, tj. zejména k lepší dostupnosti památek (k těmto památkám nyní nevede žádná cesta, nebo k nim vede značně prašná a nekvalitní cesta).

Revitalizace kulturně-historických a technických památek, které mají bezprostřední vazbu na rozvoj cestovního ruchu v regionu. V rámci projektu dojde k revitalizaci sedmi památkově chráněných objektů:

  • zámek,
  • opevnění pod zámkem (hradby),
  • „Schody mrtvých“ vedoucí na Křížový vrch,
  • Lapidárium na Křížovém vrchu,
  • obnova kaple č. III. v areálu Křížového vrchu,
  • obnova kaple č. IV. v areálu Křížového vrchu,
  • sousoší Kalvárie.

V rámci projektu dojde k revitalizaci zámeckých zahrad, část z nich bude otevřena pro veřejnost úplně nově. Prostory zámeckých zahrad budou šetrně využity pro cestovní ruch. V areálu zámeckých zahrad bude dětské hřiště, venkovní mobiliář, sadové úpravy – všechny prvky, které podporují využití této kulturně – historické památky.

Vytvořeno 8.1.2016 13:39:10 | přečteno 419x | ernest