Tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF

eu esf

Název projektu:

Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF

Rozpočet projektu:

3 358 800 Kč vč. DPH

Financování projektu:

85 % z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost,
10 % ze státního rozpočtu,
5 % z rozpočtu města Moravská Třebová.

Popis projektu:

1. Tvorba strategického plánu města

Vedení města nemá k dispozici aktuální strategický plán rozvoje města - současný strategický plán rozvoje města byl zpracován v roce 2008. Vzhledem k tomu, že v externím prostředí dochází ke změnám, vyvíjí se potřeby a názory občanů, politické reprezentace i dalších zainteresovaných stran, je třeba strategický plán rozvoje města zpracovat nově jak z hlediska věcné náplně, tak z hlediska časového období. Nový strategický plán rozvoje města bude řešit výhled minimálně na 10 let, bude zpracován dle stávajících podmínek a následně rozpracován do transparentního akčního plánu, který bude provázán se zásobníkem projektů města. Nový strategický plán rozvoje města bude zpracován v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií (MMR ČR) a současně bude zahrnovat závazky vyplývající z plnění kritérií agendy MA 21.

V rámci aktivity vytvoření strategického plánu rozvoje města bude posíleno komunitní plánování se zaměřením na:

  • na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká,
  • na dialog a vyjednávání,
  • na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

2. Zavedení metody kvality CAF

Cílem je zavedení systému trvalého zlepšování kvality úřadu s využitím metody CAF v rozsahu - inovace systému řízení úřadu tak, aby naplňoval požadavky systému řízení kvality CAF, posouzení kvality systému řízení úřadu procesem sebehodnocení CAF a nastartování procesu trvalého zlepšování kvality. Implementace sw řešení pro měření a hodnocení kvality umožní podpořit sebehodnocení transparentními daty a zvýší důvěryhodnost metody CAF v očích zaměstnanců i klientů úřadu.

Zavedením systému managementu dojde především ke:

  • zvýšení spokojenosti občanů při řešení jejich požadavků,
  • zvýšení ochrany dat a informací,
  • snížení rizika sankcí ze strany státních a kontrolních úřadů,
  • lepší interní komunikaci,
  • zvýšení spokojenosti zaměstnanců úřadu.

Zhotovitel:

  1. Tvorba strategického plánu města: Berman Group s.r.o., Semín 107, 535 01 Přelouč
  2. Zavedení metody kvality CAF: ATTN Consulting s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc

Realizace projektu:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Tvorba strategického plánu města

Zavedení metody kvality CAF: ikona souboruAkční plán zlepšování Vytvořeno 18.5.2017 10:21:00 | přečteno 307x | marek.nemec