Aktualizace generelu kanalizace

Náklady:  295 000 Kč

Zhotovitel:

Ing. Petr Prax

Popis:

Aktualizace generelu odvodnění navazuje na projekt realizovaný pro město Moravská Třebová v roce 1995 (generel), respektive v roce 2006 (přepočet). Cílem realizace díla je v maximální dostupné podrobnosti efektivně posoudit stávající koncepci odvádění a likvidace odpadních vod ve městě (především po dostavbě stokové sítě v částech města Sušice, Udánky a Boršov), a to ve vazbách na skutečně naměřené chování odpadních vod ve stokové síti při srážkových událostech.
Pro aktualizaci budou využity grafické a topologické výstupy verifikovaného matematického modelu z roku 2006. Na obnoveném a aktualizovaném hydrodynamickém 1D matematickém modelu bude provedena verifikace a kalibrace v úsecích stokové sítě, které byly dotčeny stavebními úpravami v období let 2006 – 2017.
V dlouhodobém horizontu bude dokument využit pro posouzení jakýchkoliv úprav systému odvádění splaškových a srážkových vod ve městě, což umožní koncepčně zvolit optimální a co nejlevnější řešení především při rekonstrukcích stávající kanalizační sítě.


Vytvořeno 9.11.2017 12:48:14 | přečteno 189x | andrea.neuerova