Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová

Náklady:

8 222 913 Kč vč. DPH


• příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 75 % uznatelných nákladů akce
• ostatní náklady hrazeny z vlastních zdrojů

Zhotovitel:

EKOZIS spol. s r.o.

Popis:

Levostranný chodník podél silnice II/368 a III/36823 začíná v křižovatce ulic Lanškrounská a Nádražní, pokračuje ve směru na Lanškroun, celková délka je 1277 m, šířka 1,5 – 3,1 m, navržen je ze zámkové dlažby. V úseku cca 500 m je plánována výměna veřejného osvětlení z důvodu nevyhovujícího současného umístění.
Účelem stavby je provedení stavebních úprav, které zajistí bezpečný pohyb chodců v řešené části města.

Vytvořeno 14.3.2017 10:47:50 | přečteno 235x | andrea.neuerova