Dopravní terminál v Moravské Třebové (CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001919)

logo IROP a MMR

Název příjemce:

Město Moravská Třebová

Termín realizace:

12. 4. 2016 - 30. 11. 2018

Rozpočtové náklady: 28 215 480,72 Kč vč. DPH

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, a dále také podpora ze státního rozpočtu ČR. Celkové výdaje projektu jsou dle vydaného právního aktu ve výši 28.215.480,72 Kč vč. DPH, z toho jsou celkové způsobilé výdaje ve výši 24 684 558,04 Kč vč. DPH a dotace činí 23.313.193,71 Kč vč. DPH (90% ze způsobilých výdajů, z toho 85% z EU, tj. 23.313.193,71 Kč vč. DPH a 5% ze státního rozpočtu, tj. 4 114 093,01 Kč vč. DPH).

Zhotovitel:

M-SILNICE

Popis:

Město realizuje projekt Dopravní terminál Moravská Třebová, který přispěje ke zlepšení vzhledu lokality v okolí železničního nádraží v Moravské Třebové. Z tohoto důvodu byly v přípravné fázi projektu vykoupeny staré budovy a plochy v jeho bezprostředním sousedství. Obsahem projektu je výstavba dopravního terminálu v Moravské Třebové v prostorách dnešní železniční stanice. V rámci projektu budou revitalizovány plochy v blízkosti železniční stanice, modernizovány zpevněné plochy, komunikace a komunikace pro pěší. Vybudováno bude parkoviště v systému P+R, jehož součástí bude také několik parkovacích stání typu K+R. Pro bezpečnou, bezobslužnou úschovu jízdních kol bude pořízena parkovací věž. V rámci propojení železniční a autobusové regionální dopravy bude vybudována točna u autobusové zastávky v blízkosti železniční stanice. Součástí podpořeného projektu bude také úprava veřejného prostranství, zeleně a doplnění mobiliáře.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit atraktivitu a komfort pro kombinovaný druh přepravy, zlepšit dopravní služby soustředěné do dopravního terminálu, zvýšit význam železniční dopravy jako ekologického druhu přepravy a snížit emise podporou ekologické dopravy.


Dopravní terminál_vizualizace

Vytvořeno 23.1.2018 7:56:30 | přečteno 532x | andrea.neuerova