Regenerace Městské památkové rezervace a památek v majetku města r. 2016


1. Obnova věže radnice č.p. 32


Náklady:  72.227 Kč bez DPH z toho dotace MK ČR 36.000 Kč
Zhotovitel: Jiří Kobylka, Jiráskova 1386/105, 571 01 Moravská Třebová 
Popis:
Objekt radnice je nemovitou kulturní památkou. V loňském roce došlo k poškození bleskem makovice a hvězdy na věži radnice. Obnova věže bude provedena z 50% rozpočtu města a 50% z dotace Programu regenerace MPR z MK ČR
Přínosy projektu:
Obnova Městské památkové rezervace.


2. Obnova fasády a oken MÚ ul. Olomoucká č.p. 178


Náklady:  1.924.990 Kč bez DPH z toho dotace MK ČR 962.000 Kč
Zhotovitel: JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01
Popis:
Na základě požadavku plynoucího z dlouholetého plánu oprav a investic budou obnovena okna a fasády nemovité kulturní památky Piaristické školy.  Realizace bude hrazena z 50% rozpočtu města a 50% z dotace Programu regenerace MPR z MK ČR.  Navržená výše je poměrná  částka povinné spoluúčasti PRMPR.
Přínosy projektu:
Obnova Městské památkové rezervace.3. Restaurování kamenného kříže na Hamperku


Náklady:  139.000 Kč bez DPH z toho dotace ve výši 40.000 Kč z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016 
Zhotovitel: Ing. Ladislav Kryl, Zdislav 9, 538 54 Luže
Popis:
Současný stav kříže je havarijní, hrozí úplná destrukce a zřícení kříže. Z těchto důvodů bude provedeno restaurování kříže. 
Přínosy projektu:
Obnova památkového objektu.


4. Obnova fasády Stacionáře, ul. Svitavská 44 – II.etapa


Náklady:  495.637 Kč bez DPH z toho dotace ve výši 200.000 Kč z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016 
Zhotovitel: Cyril Jirouš, Karla čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová
Popis:
V loňském roce byla provedena část I. etapy obnovy fasády stacionáře – západní strana, která byla hrazena částečně z dotace programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, o kterou jsme požádali i v letošním roce.  V letošním roce bude provedeno dokončení  I.etapy – východní strany a provedení první části II.etapy – jižní strany. Navržení etapizace obnovy fasád po světových stranách objektu, bylo provedeno z důvodů získání více peněz z výše uvedeného programu.
Přínosy projektu:
Obnova památkového objektu.

Vytvořeno 4.8.2016 13:43:25 | přečteno 304x | radim.smehlik