Regenerace Městské památkové rezervace a památek v majetku města r. 2017

1. Obnova střechy domu č.p. 42, ul. Bránská


Náklady:  855.648 Kč bez DPH z toho dotace MK ČR 427.000 Kč
Zhotovitel: KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno
Popis:
Objekt měšťanského je nemovitou kulturní památkou. Obnova střechy bude provedena z 50% rozpočtu města a 50% z dotace Programu regenerace MPR z MK ČR
Přínosy projektu:
Obnova Městské památkové rezervace.

2. Obnova fasády ze dvora č.p. 28, nám. TGM


Náklady:  99.742 Kč bez DPH z toho dotace MK ČR 49.000 Kč
Zhotovitel: KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno
Popis:
Na základě požadavku plynoucího z dlouholetého plánu oprav a investic bude provedena obnova fasády ze dvora nemovité kulturní památky měšťanského domu.  Realizace bude hrazena z 50% rozpočtu města a 50% z dotace Programu regenerace MPR z MK ČR.  Navržená výše je poměrná částka povinné spoluúčasti PRMPR.
Přínosy projektu:
Obnova Městské památkové rezervace.

3. Restaurování kamenného kříže nad Udánkami – I. etapa


Náklady: 100.000 Kč bez DPH z toho dotace ve výši 50.000 Kč z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016 
Zhotovitel: Ing. Ladislav Kryl, Zdislav 9, 538 54 Luže
Popis:
Současný stav kříže je havarijní, hrozí úplná destrukce a zřícení kříže. Z těchto důvodů bude provedeno restaurování kříže. 
Přínosy projektu:
Obnova památkového objektu.

4. Obnova fasády Stacionáře, ul. Svitavská 44 – III. etapa


Náklady:  636.959 Kč bez DPH z toho přislíbená dotace ve výši 200.000 Kč z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017 
Zhotovitel: Cyril Jirouš, Karla čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová
Popis:
V minulých letech byla provedena I. a II. etapa obnovy fasády stacionáře – západní, východní a jižní strana, která byly hrazeny částečně z dotace programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, o kterou jsme požádali i v letošním roce.  V letošním roce bude provedeno úplné dokončení obnovy fasád stacionáře. Navržení etapizace obnovy fasád po světových stranách objektu, bylo provedeno z důvodů získání více peněz z výše uvedeného programu.
Přínosy projektu:
Obnova památkového objektu.

5. Obnova střechy kláštera, ul. Svitavská č.p. 1512


Náklady:  2.356.568 Kč bez DPH z toho přislíbená dotace ve výši 400.000 Kč z Programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
Zhotovitel: JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová
Popis:
Na základě požadavku plynoucího z dlouholetého plánu oprav a investic bude provedena obnova střechy nemovité kulturní památky kláštera – jeho severozápadní části v majetku města.
Přínosy projektu:
Obnova památkového objektu.


Vytvořeno 25.7.2017 14:07:37 | přečteno 180x | andrea.neuerova