Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová

Náklady: 

7 338 562 Kč vč. DPH


• příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši až 85 % uznatelných nákladů akce
• ostatní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s. 

Popis:

Jedná se o výstavbu stezky pro chodce a cyklisty, která začíná v okolí křižovatky silnice III/3711 a ulice Rybní, vede až po zadní sjezd do areálu firmy REHAU. Celková délka stezky je cca 746 m, šířka 3,00 m, navržena je ze zámkové dlažby.
Stavba zajistí bezpečný pohyb chodců a cyklistů v řešené části města.

Vytvořeno 14.3.2017 10:29:46 | přečteno 210x | andrea.neuerova