Výměna kanalizace v ul. K. Čapka, Moravská Třebová

Náklady:  7.487.624,-  Kč bez DPH

Zhotovitel:

Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346

Popis:

Výměna původní jednotné kanalizace, trasa nové kanalizace je vedena v trase původní, cca uprostřed ulice. Předmětem zakázky je: hlavní stoka „A“ v celkové délce 554,40 m, napojení bočních ulic v délce 13,24 + 9,84 + 16,05 + 8,40 + 3,00 m. Na novou kanalizaci bude napojeno (přepojeno) celkem 73 ks přípojek v celkové délce 376,40 m. Na kanalizaci budou osazeny nové spojné a revizní betonové šachty
Dále budou osazeny nové betonové uliční vpusti z betonových prefabrikátů. Na odtoku z uličních vpustí bude pomocí tvarovek vytvořena zápachová uzávěrka s obetonováním. Na domovních přípojkách budou osazeny domovní šachty, přímé a sběrné.

Přínos:


Přínosem je kompletní výměna kanalizace v ulici K. Čapka, jejíž stav byl havarijní. Jedná o stoku, do které jsou zaústěny kanalizace z bočních ulic.

Vytvořeno 4.8.2016 13:56:15 | přečteno 316x | andrea.neuerova