Dezodorizace ČOV Linhartice

Náklady:  5 899 000 Kč bez DPH

• z toho příspěvek z rozpočtu Státního fondu životního prostředí 3 539 400 Kč, tj. 60 % způsobilých výdajů
• ostatní výdaje budou hrazeny z vlastních zdrojů

Zhotovitel:

ASIO, spol. s.r.o.

Popis:

Město Moravská Třebová obdrželo dotaci na technologické vylepšení odstraňování zápachu z čistírny odpadních vod, tzv. dezodorizaci. Důvodem realizace této akce byly stížnosti občanů na občasný obtěžující zápach v jejím okolí, kvůli němuž sepsali i petici. Stávající řešení je po platné době vzniku projektové dokumentace pro modernizaci ČOV před deseti lety, dnešní technologie umožňují mnohem efektivnější postupy, především s využitím ultrafialového záření. Nové řešení využívá technologii fotokatalytické oxidace, která je poměrně novou, ale již úspěšně vyzkoušenou metodou, jak zápach řešit. Tato technologie již velmi dobře funguje v čistírnách odpadních vod v České Třebové nebo v Ivančicích u Brna. Zařízení obsahuje katalyzátor a ultrafialové výbojky, které rozbíjejí chemické vazby aromatických látek na molekulární úrovni a mění je na neškodné prvky. Tento proces umožňuje oxidaci, a tím pádem odstranění zápachu, i u těžko rozložitelných nebo specifických látek, jako jsou hydrogensulfidy, amoniak nebo merkaptany. Hotovo bude do konce roku 2018.
Vytvořeno 3.11.2017 12:56:40 | přečteno 463x | andrea.neuerova