Oprava komunikace v ulici K. Čapka

Náklady: 5 182 288 Kč bez DPH

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Popis:


Jedná se o opravu povrchu komunikace a zpevněných ploch – komunikace, odstavných zálivů a kontejnerových stání – v ulici K. Čapka v Moravské Třebové. Celková délka úpravy je 530,70 m. Cílem je vybudování obousměrné komunikace s přidruženými odstavnými pásy. Povrch vozovky je navržen s asfaltovým krytem, odstavné, parkovací pásy jsou navrženy ze zámkové dlažby v pojízdné úpravě, kontejnerová stání ze zámkové dlažby v pochozí úpravě.
Stavba se nachází v úseku mezi ulicemi Lanškrounská a Zahradnická. Je navržena výměna stávajícího asfaltového krytu vozovky, odstavných pásů a kontejnerových stání. Betonové obruby použité v místě budou vyměněny za nové. Součástí stavby je i výměna obrusné části krytu v prostoru křižovatky Zahradnická – K. Čapka.
Odvodnění povrchů je zajištěno pomocí uličních vpustí zřízených v předchozí etapě výměny inženýrských sítí v ulici. V rámci výstavby zpevněných ploch budou vpusti upraveny na novou výškovou úroveň.
Součástí rekonstrukce ulice bude i rekonstrukce dvou kontejnerových stání. Stání nahrazují stávající plochy s kontejnery a budou zřízeny s povrchem ze zámkové dlažby a stěnami z tvárnic ze ztraceného bednění.
Chodníky přiléhající ke komunikaci opravují Technické služby Moravská Třebová s.r.o.


Vytvořeno 5.10.2017 7:29:12 | přečteno 170x | andrea.neuerova