Oprava komunikace v ulici Svitavská

Náklady: 

2 687 335,88 Kč bez DPH

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Popis:

Jedná se o opravu zpevněných ploch části komunikace v ulici Svitavská v úseku od křižovatky Komenského/Brněnská až cca 50 m za křižovatku s ulicí J. K. Tyla/Dukelská. Oprava povrchů následuje po opravě vodovodu a plynovodu v ulici a zahrnuje úplnou výměnu asfaltového povrchu včetně podkladních štěrkových vrstev ve stávající šířce mezi obrubami v řešeném úseku. Je navrženo zřízení dvoupruhové obousměrné vozovky v šířce 6,0 m a dvou jednosměrných cyklopruhů o minimální šířce 1,00 m. Cyklopruhy jsou od vozovky odděleny bílou čárou šířky 250 mm. V prostoru před muzeem je navržena výměna stávající silniční obruby a předláždění chodníku ze zámkové dlažby (akce Technických služeb Moravská Třebová). Stavbou dotčené uliční vpusti (11 ks) a poklopy revizních šachet kanalizace (12 ks), jakož i veškerá šoupata a hydranty budou osazena na novou výškovou úroveň.

Vytvořeno 8.6.2017 13:31:34 | přečteno 187x | andrea.neuerova