Chodník ulice Olomoucká – II. etapa, Moravská Třebová

Rozpočtové náklady:6 866 290,81 Kč vč. DPH

• ze SFDI byla přidělena dotace v maximální výši 4.730.000 Kč při současném stanovení maximální procentuální účasti poskytnutých finančních prostředků na uznatelných nákladech akce ve výši 85%.
• ostatní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Popis:

Jedná se o opravu pravostranného chodníku na ul. Olomoucká, který je napojen na stávající plochy v okolí křižovatky III/3711 a ul. Horní a směřuje východním směrem v souběhu se silnicí III/3711 k mostu č. 3711-3, kde se napojuje na stávající chodník na mostovce. Dále pochozí trasa směřuje k již realizované I. etapě – stezce pro chodce a cyklisty. Celková délka je 402,77 m, šířka 1,50 – 2,00 m.
V rámci opravy chodníku bude provedeno dořešení navazujících zpevněných ploch úpravou stávajících odstavných ploch a výměna zeleně. Začátek realizace - koncem roku 2019 - úsek č. 2 od žel. přejezdu ven z města a v roce 2020 úsek č. 1 - od žel. přejezdu směrem do města.

Souběžně probíhající akcí bude výměna jednotné kanalizace od železničního přejezdu po ulici Horní, na kterou právě probíhá zadávací řízení na dodavatele a od dubna začnou stavební práce..

ikona souboruCelková situace stavby Olomoucká II. etapa


Vytvořeno 14.11.2018 8:31:25 | přečteno 363x | p.prochazkova