Město Moravská Třebová - Nová expozice ve věži zámku

Překračujeme hranice_1

Název projektu:

Město Moravská Třebová - Nová expozice ve věži zámku

Registrační číslo projektu:

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002283

Období realizace projektu:

10.09.2020 – 10.12.2021

Rozpočet projektu:

35 294 €

Financování projektu:

85 % prostředky Evropské unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, operační program INTERREG V-A Česká republika - Polsko

15 % rozpočet města Moravská Třebová.

Partner projektu:

Gmina Miedzylesie 57-530 Miedzylesie,  Plac Wolności 1,  NIP 881-10-37-024, Region 890718136

(Oba partneři mají svůj projekt a sami si ho vyúčtovávají, spolupráce je především v rovině propagace a zvýšeného cestovního ruchu, např. prohlídkové manuály a propagace v polském jazyce)

Anotace projektu:

V rámci projektu budou zpřístupněny dvě místnosti ve věži renesančního zámku v Moravské Třebové, ve kterých budou umístěny exponáty z období rané renesance po konec 19. století i s vazbou na starobylý polský rod Oppersdorf. Za aktivní spolupráce partnerů budou vydány propagační materiály. Realizace mikroprojektu zpřístupní širší veřejnosti kulturní dědictví z oblasti architektury a přispěje tak k rozvoji cestovního ruchu.

Klíčové aktivity projektu:

Nosnou aktivitou mikroprojektu je zpřístupnění dvou místností ve věži renesančního zámku v Moravské Třebové. Jedná se o prostory ve 2. a 3. NP, které budou stavebně upraveny, aby v nich mohla být dlouhodobě umístěna expozice v duchu renesance.

Cíl projektu:

Hlavním cílem mikroprojektu je zvýšení využití kulturních zdrojů přeshraničního území s cílem zlepšení turistické atraktivity města Moravská Třebová na české straně a Nové Vsi, potažmo Mezilesí na polské straně.

Kontakt:

MgA. Marie Blažková – vedoucí manažer mikroprojektu, email: reditel@ksmt.cz, telefon: 734 872 178

Mgr. Monika Marhounová – manažer projektu, email: marhounova@ksmt.cz

Vytvořeno 24.9.2020 7:49:19 | přečteno 162x | pavel.safarik