Na hranici na hraně

Na hranici na hraně publicita

Interreg V-A Česká Republika – Polsko

PROJEKT
„NA HRANICI NA HRANĚ“
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851 Interreg V-A

Cíle projektu / Cel projektu:

Cílem projektu je vytvořit nevšední produkt cestovního ruchu pro specifickou cílovou skupinu aktivních sportovců bikerů. V rámci projektu budou vytvořeny:
3 bike areály se singletracky: v Moravské Třebové (včetně pumptracku), v Góra Parkova (včetně terénních schodů pro bikery) a v Petla Stronie
adrenalinová překážková dráha na Dolní Moravě,
propagační a informační činnost projektu vč. veřejné pilotní jízdy za účasti médií s cílem nastartovat úspěšný a efektivní provoz singletracků.

Celem projektu jest stworzenie nadzwyczajnego produktu turystycznego dla konkretnej grupy docelowej aktywnych sportowców motocyklowych. Zostaną one stworzone w ramach projektu:
3 tereny rowerowe z jednotorowymi torami: W Morawiańskim Trebowie (w tym tor pompy), w Góra Park (w tym tereny dla rowerzystów) i w Petla Stronie
kurs adrenaliny na Dolnych Morawach,
działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu, w tym pilotażowa jazda publiczna z udziałem mediów w celu uruchomienia skutecznych i skutecznych operacji jednotorowych.

Hlavní příjemce / Glowny beneficjent:

Město Moravská Třebová

Partneři projektu / Partnerzy projektu:

na české straně / ze strony czeskiej: na polské straně / ze strony poskiej:
- Obec Dolní Morava -   Gmina Bystrzyca Klodzka

Rozpočet projektu / Budżet projektu:

Celkový rozpočet / Całkowity budżet: 961 877,13 € 
Výše dotace / Kwota dofinansowania: 817 594 € (85%)
Projekt je financován z prostředků EU / Projekt jest finansowany ze środków UE

ikona souboruSingletracky - směry

ikona souboruPumptrack umístění

Na hranici na hraně publicita vlajky

Vytvořeno 19.2.2020 7:28:09 | přečteno 1437x | p.prochazkova